Posts Tagged ‘REC’

Opnieuw dioxines uit de REC

dinsdag, juni 7th, 2016
Genoeg is genoeg
HARLINGEN – Opnieuw is een verhoogde dioxine-uitstoot vastgesteld bij de REC in Harlingen. Het zogenaamde ‘monsterkastje’ dat per maand een gemiddelde van de in die maand uitgestoten dioxine geeft, heeft in een periode van 23 maart tot 2 april 2016 een verhoogde uitstoot gemeten. Volgens de FUMO en de Begeleidingsgroep zou de oorzaak van de overschrijding gelegen zijn in de afstook van de oven in de genoemde meetperiode.
Retze van der Honing is verbijsterd. Het GrienLinks Statenlid heeft in een Brief aan gedeputeerde Schrier onmiddelijk opheldering gevraagd aan de gedeputeerde. Hij vraagt met name of de gedeputeerde het verantwoord vindt om de REC door te laten draaien en welke argumenten de gedeputeerde heeft om de REC niet stil te leggen. “De FUMO zegt hier nu zelf dat het ‘normaal’ is dat er bij afstoken (het uit laten gaan van het vuur in de afvalverbrander) dioxine vrijkomt. Wij vinden dat niet normaal en zeer verontrustend. Genoeg is genoeg. Want wat is er dan de afgelopen vijf jaar (35 keer op- en afstoken) aan dioxines vrijgekomen? Terwijl de internationale afspraak is de uitstoot van dioxines naar 0 te brengen?”
Het Statenlid maakt zich zorgen over of de provincie wel adequaat handhaaft. Kort geleden werd bekend dat gedeputeerde Schrier  zelf meegeschreven heeft aan een  Brief van Omrindie een reactie is op de last onder dwangsom die Schrier aan datzelfde Omrin heeft opgelegd.  Die last onder dwangsom ging over de storing in oktober 2015 waar ook (bijna drie keer de jaarnorm) dioxines vrijkwamen. Van der Honing: “Schrier schreef dus mee aan een brief aan zichzelf over een handhavingskwestie. Wat betekent dat voor de provincie in haar rol als handhaver? ”

Dioxinemeter REC valt korte tijd uit door stroomstoring

maandag, mei 2nd, 2016

HARLINGEN – Bij een korte stroomstoring in Harlingen is maandagmorgen de dioxine-meetapparatuur in de afvaloven opnieuw uitgevallen. Dat zegt eigenaar Omrin op haar website. Volgens het bedrijf is de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving ingelicht en is gevraagd om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, zodat de uitstoot weer gemeten wordt.

Volgens Omrin kan de installatie tegen stroomstoringen. Het proces in de afvaloven was volgens Omrin kort ontregeld, maar werd daarna weer snel herpakt. De uitstoot blijft binnen de normen, zegt Omrin.

De laatste tijd zijn er tot argwaan van de gemeente Harlingen en de provincie meerdere storingen bij de oven. Vorige week reageerde Harlingen boos toen bleek dat Omrin niets gemeld had over de stofwolk die vrijkomt bij het heropstarten van de afvaloven. Bron: Omrop Fryslân

Update 16.15 uur:

Op aanwijzing van Environnenent hebben een medewerker van de FUMO en de gemeente de dioxineapparatuur weer aan de gang gebracht. Sinds  ca. 15.30 uur vindt weer dioxinebemonstering plaats. Naar de oorzaak waarom de bemonstering heeft stilgelegen, wordt nog gezocht. Aanleiding lijkt te zijn een spanningspiek als gevolg van een stroomstoring door werkzaamheden elders. Bron: Harlingen.nl

Burgers, gemeente, provincie en volksvertegenwoordigers opnieuw voor de gek gehouden

dinsdag, april 26th, 2016

HARLINGEN – Bij de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is donderdag 21 april 2016 opnieuw (net als in juni en oktober 2015) een stofwolk vrijgekomen. De oven was in april stilgelegd voor onderhoud en om een aantal verbeteringen door te voeren, juist om dit soort incidenten te voorkomen.

Omrin heeft het vrijkomen van de stofwolk van vorige week donderdag  pas in tweede instantie gemeld bij de provincie. Ook bleek – pas maandag 25 april – dat het meetkastje voor de dioxine-uitstoot niet aanstond. En dit terwijl de directie van de afvalverbrander keer op keer beterschap heeft beloofd. De GrienLinks Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks):”Omrin heeft er andermaal blijk van gegeven de verbrandingsoven niet op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen. Telkens worden afspraken en beloften geschonden. Ze zijn zich blijkbaar totaal niet bewust van de maatschappelijke impact van hun handelen. De hoop dat er verbeteringen kunnen optreden is met de stofwolk vervlogen.

De fase last onder dwangsom zijn we nu voorbij. Gedeputeerde Schrier moet optreden met zwaardere middelen dan een kleine boete. Wie niet horen wil, moet maar voelen.  De mogelijke boete van 2500 euro is een lachertje. De eerste de beste parkeerboete is naar verhouding veel hoger. En van zo’n boete wordt de afvalverbrander niet opeens een schone afvalverbrander.”

GrienLinks vraagt zich af of de betrokken ambtenaren bij provincie en Omrin moeten worden vervangen door nieuwe mensen die fris tegen de materie aankijken. De fractie vindt dat  het duidelijk is dat Omrin de zaken niet in de hand heeft rond het verbrandingsproces in de REC. Ook blijft de informatievoorziening van Omrin, over wat er precies in de afvalverbrander gebeurt en wat er uit de pijp komt, onder de maat. Niet alleen de volksgezondheid, maar ook de geloofwaardigheid van  de overheid als handhaver staat hier op het spel.

Van der Honing:  ”De gemeenten – als eigenaar en aandeelhouders van Omrin – hebben nu een groot probleem. De aandeelhouders gaan veel te lichtzinnig met het probleem om. Ze hebben klaarblijkelijk gedacht dat het probleem zich zelf wel zou oplossen. Men is er nog steeds niet in geslaagd  in de REC rendabel te laten functioneren in combinatie met de nieuwste milieutechnieken.”

GrienLinks wil daarom weten hoe het er voor staat met de maatregelen die de provincie heeft afgekondigd. Een daarvan is het uitvoeren van een motie van GrienLinks voor een algehele APK voor de afvalverbrander (voldoet de oven met dit verbrandingssysteem aan de eisen die er door de wet aan gesteld worden). Uiteindelijk zijn de belastingbetaler en het milieu de dupe van het feit dat blunder op blunder is gestapeld.

Stofwolk bij opstarten van REC

vrijdag, april 22nd, 2016

HARLINGEN – Bij het opstarten van de REC in Harlingen is donderdag een stofwolk vrijgekomen. Het is niet duidelijk hoe dat kan, dat wordt onderzocht. Verantwoordelijk gedeputeerde Schrier zegt dat hij verrast is. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. Schrier wil van eigenaar Omrin van de afvaloven weten hoe dit kan. Hij zegt dat hij een last onder dwangsom op zal leggen.

De REC heeft drie weken stilgelegen wegens onderhoud. Voor de opstart donderdag is de installatie gespoeld via het doekenfilter. Hoe er dan toch stof vrijgekomen is, is nog niet duidelijk. (bron: Omrop Fryslân)

LTO Noord: geen gif in melk en groente door de REC-uitstoot

donderdag, april 21st, 2016

HARLINGEN – De afvaloven, oftewel de reststoffen-energiecentrale (REC) in Harlingen heeft op gewassen in de buurt geen schadelijke effecten. Dat blijkt uit metingen die gedaan zijn in opdracht van LTO Noord. Er is tijdens dat onderzoek gekeken naar het effect van de REC op gras, spinazie en de boerenkool die groeit in de buurt van de REC. Ook is er onderzoek gedaan naar de melk van de koeien uit de omgeving.

Er is meerdere keren gemeten of er ook te veel schadelijke stoffen inzaten. Dat was niet zo, zo bleek. De metingen worden gedaan sinds de REC in bedrijf is en gaan dit jaar door. (bron: Omrop Fryslân)

Extra dioxine bemonstering bij opstart oven

maandag, april 18th, 2016

HARLINGEN – Sinds 1 april 2016 heeft de REC een onderhoudstop van ongeveer drie weken. Deze week  start de installatie weer op. Dat zal rond 20 april 2016 zijn.

Extra bemonstering
Bij het opstarten van de installatie laat de provincie extra dioxinebemonstering uitvoeren. Deze bemonstering levert meer inzicht in de dioxine-emissie tijdens de opstartfase, ter ondersteuning van het lopende verbetertraject. De uitkomsten van deze analyse komen zoals gebruikelijk op het REC-loket te staan.

Continue bemonstering
Voordat de installatie na het groot onderhoud weer in bedrijf komt, zal ook de continue bemonstering weer beginnen.  Het moment dat deze begint is in overleg met de Begeleidingsgroep bepaald.

Inspectie doet onderzoek naar provincie inzake afvaloven

woensdag, maart 30th, 2016

De rijksinspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of de provincie Fryslân de afvaloven in Harlingen goed genoeg controleert. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “De ILT komt pas in beeld als ze het vermoeden heeft van taakverwaarlozing door de provincie. Wij worden door deze antwoorden bevestigd in ons beeld dat de FUMO niet echt hard loopt qua handhaving. Dit is zeer verontrustend, want dit gaat niet alleen om ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (dioxine) die uit de oven kunnen komen, maar ook om de geloofwaardigheid van de overheid.

De GrienLinks Statenfractie heeft ogenblikkelijk schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Schrier. Wij willen per ommegaande de informatie die de FUMO aan de ILT verstrekt heeft. Ook willen we weten wanneer het onderzoek klaar is, want we willen meteen weten of de ILT wel of niet intervenieert. Daarnaast staat In het antwoord van het Rijk dat de bypass alleen gebruikt mag worden ‘wanneer het onvermijdelijk is bij technische storingen’. Ook hierover willen we precies weten hoe de FUMO hierop handhaaft.”

Zorgen om explosie in afvaloven

donderdag, maart 24th, 2016

HARLINGEN – Enkele raadsfracties in Harlingen tonen zorgen om wat de oorzaak was van de storing van de dioxinemeter in de pijp van de afvaloven in Harlingen. Er bleek vrijdag een gasfles, die tussen het afval zat, te zijn ontploft in de oven van de REC. Door de explosie van de gasfles raakte de dioxinemeter defect. Ook bleek het filter in de meter door de drukgolf van de explosie het niet meer te doen.

De raadsfracties Wadnpartij en GroenLinks waren verrast dat een gasfles tussen het afval zat.

REC-directeur Seerp Bosch zegt tegenover de Leeuwarder Courant: ,,Mensen en bedrijven gooien van alles weg. De installatie kan tegen zulke ontploffingen die een enkele keer per jaar voorkomen.” Wim Kroon (GroenLinks) noemt het ,,vrij ernstig’’ dat er blijkbaar materiaal, zoals gasflessen of juist veel erger in de REC terecht kunnen komen. Bron: LC.nl

Ingezonden: Gifwolk boven Harlingen?

maandag, maart 21st, 2016

HARLINGEN – De REC Braakt! Het is de grijze wolk boven de ESCO zoutfabriek grote gebouw links! Hoe treffend want de REC is vooral leverancier van restwarmte voor de Duitse zouthandelaren.

Opname vanaf de Westerzeedijk op 15 februari 2016 precies om 12.00 uur. Foto (niet bewerkt!):  Joop van der Heide.

DE REC BRAAKT 15 FEB 2016 12.00 UUR

Geen dioxinemetingen pijp afvaloven door storing meetapparatuur

zaterdag, maart 19th, 2016

HARLINGEN – Sinds vrijdagochtend wordt de uitstoot van dioxine in de schoorsteen van de afvaloven in Harlingen niet gemeten. Dit meldt Omrop Fryslân. Er is vrijdag een storing opgetreden tijdens het wisselen van de cassettes van de meetapparatuur. Deze storing zal op zijn vroegst op maandagochtend worden verholpen. De apparatuur is op verzoek van de provincie en de gemeente in de pijp geïnstalleerd om de uitstoot van dioxine te meten.

Het Duitse bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de metingen kan niet eerder dan maandag een monteur sturen en Omrin mag niet zelf een eigen monteur inschakelen. De gewone emissie-metingen functioneren wel.