Posts Tagged ‘REC’

Inspectie doet onderzoek naar provincie inzake afvaloven

woensdag, maart 30th, 2016

De rijksinspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of de provincie Fryslân de afvaloven in Harlingen goed genoeg controleert. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “De ILT komt pas in beeld als ze het vermoeden heeft van taakverwaarlozing door de provincie. Wij worden door deze antwoorden bevestigd in ons beeld dat de FUMO niet echt hard loopt qua handhaving. Dit is zeer verontrustend, want dit gaat niet alleen om ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (dioxine) die uit de oven kunnen komen, maar ook om de geloofwaardigheid van de overheid.

De GrienLinks Statenfractie heeft ogenblikkelijk schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Schrier. Wij willen per ommegaande de informatie die de FUMO aan de ILT verstrekt heeft. Ook willen we weten wanneer het onderzoek klaar is, want we willen meteen weten of de ILT wel of niet intervenieert. Daarnaast staat In het antwoord van het Rijk dat de bypass alleen gebruikt mag worden ‘wanneer het onvermijdelijk is bij technische storingen’. Ook hierover willen we precies weten hoe de FUMO hierop handhaaft.”

Zorgen om explosie in afvaloven

donderdag, maart 24th, 2016

HARLINGEN – Enkele raadsfracties in Harlingen tonen zorgen om wat de oorzaak was van de storing van de dioxinemeter in de pijp van de afvaloven in Harlingen. Er bleek vrijdag een gasfles, die tussen het afval zat, te zijn ontploft in de oven van de REC. Door de explosie van de gasfles raakte de dioxinemeter defect. Ook bleek het filter in de meter door de drukgolf van de explosie het niet meer te doen.

De raadsfracties Wadnpartij en GroenLinks waren verrast dat een gasfles tussen het afval zat.

REC-directeur Seerp Bosch zegt tegenover de Leeuwarder Courant: ,,Mensen en bedrijven gooien van alles weg. De installatie kan tegen zulke ontploffingen die een enkele keer per jaar voorkomen.” Wim Kroon (GroenLinks) noemt het ,,vrij ernstig’’ dat er blijkbaar materiaal, zoals gasflessen of juist veel erger in de REC terecht kunnen komen. Bron: LC.nl

Ingezonden: Gifwolk boven Harlingen?

maandag, maart 21st, 2016

HARLINGEN – De REC Braakt! Het is de grijze wolk boven de ESCO zoutfabriek grote gebouw links! Hoe treffend want de REC is vooral leverancier van restwarmte voor de Duitse zouthandelaren.

Opname vanaf de Westerzeedijk op 15 februari 2016 precies om 12.00 uur. Foto (niet bewerkt!):  Joop van der Heide.

DE REC BRAAKT 15 FEB 2016 12.00 UUR

Geen dioxinemetingen pijp afvaloven door storing meetapparatuur

zaterdag, maart 19th, 2016

HARLINGEN – Sinds vrijdagochtend wordt de uitstoot van dioxine in de schoorsteen van de afvaloven in Harlingen niet gemeten. Dit meldt Omrop Fryslân. Er is vrijdag een storing opgetreden tijdens het wisselen van de cassettes van de meetapparatuur. Deze storing zal op zijn vroegst op maandagochtend worden verholpen. De apparatuur is op verzoek van de provincie en de gemeente in de pijp geïnstalleerd om de uitstoot van dioxine te meten.

Het Duitse bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de metingen kan niet eerder dan maandag een monteur sturen en Omrin mag niet zelf een eigen monteur inschakelen. De gewone emissie-metingen functioneren wel.

Aanpassingen afvaloven moeten eind deze maand bekend zijn

donderdag, maart 10th, 2016

HARLINGEN – Voor het begin van de volgende maand moet het duidelijk zijn welke technische aanpassingen de Reststoffen Energie Centrale (REC) moet doen. Vanaf 1 april ligt de afvaloven stil voor onderhoud. De bedoeling is dat dan in die periode ook de eerste aanpassingen worden gedaan.

Een speciale commissie met daarin onder andere de gemeente Harlingen en de provincie zal het proces begeleiden. De commissie bekijkt ook of de ovenpijp hoger kan worden. Verder moet de communicatie worden verbeterd. (Omrop Fryslân)

“Te veel afvalovens, REC in Harlingen moet als eerste dicht”

zaterdag, maart 5th, 2016

Er komt gegarandeerd een overcapaciteit aan afvalovens in Nederland. De eerste oven die dan dicht zou moeten is de afvaloven van Harlingen. Dat zegt hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders in de televisiedocumentaire “Under de reek fan de REC”. Deze documentaire wordt zondag uitgezonden op NPO 2 om 12.55 uur.

Volgens Reijnders is de REC de minst schone afvalovencentrale van Nederland en hebben de tegenstanders gelijk gekregen in hun gevecht tegen de REC. (Omrop Fryslân)

GrienLinks wil APK keuring voor afvaloven

woensdag, februari 24th, 2016

HARLINGEN – GrienLinks heeft woensdag in de staten een motie ingediend bij het debat over de afvaloven in Harlingen. Ze willen dat de oven een uitgebreide APK keuring krijgt. Alle oppositiepartijen steunen deze motie die woensdagavond in stemming gebracht wordt.

Eerder diende de Statenfractie van de Partij voor de Dieren een motie in dat de afvaloven tijdelijk stilgelegd wordt.

Omrin past afvaloven aan om de veiligheid te verbeteren

donderdag, februari 18th, 2016

HARLINGEN – Afvalverwerker Omrin gaat de oven in Harlingen op drie punten aanpassen. Het gaat onder andere om een systeem waarmee voorkomen kan worden dat in de oven ongecontroleerd afval verbrand. Omrin wil daarmee storingen zoals die van begin oktober vorig jaar voorkomen. Toen kwam er veel dioxines vrij. Directeur Vernooij van Omrin maakte dat bekend op een informatiebijeenkomst van de provinciale Staten.

De statenleden hadden drie deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op alles wat er gebeurd met de oven.

Een deskundige uit Duitsland kwam met het advies de opstartprocedure van de oven te verbeteren. Zo’n zelfde aanbeveling werd eerder ook al door de Nederlandse deskundige Johan Vollenbroek gegeven. Omrin heeft oren naar de suggestie en wil deze verder onderzoeken.

De staten praten komende week verder over het onderwerp. Ze willen dan duidelijk hebben wat de provincie doen kan om de veiligheid rond de oven te verbeteren. Omrop Fryslân

Dioxines in grasmonsters omgeving REC niet hoger dan elders

dinsdag, februari 16th, 2016

HARLINGEN – De verhoogde dioxine-uitstoot van de REC in oktober heeft geen aantoonbare invloed gehad op de hoeveelheid dioxines in de omgeving. Dit blijkt uit de analyses van grasmonsters die het RIVM in de omgeving van de REC heeft genomen. Ook heeft het RIVM geen aanwijzingen gevonden dat er herhaaldelijk of langdurig veel dioxines neergeslagen zijn. Ook volgens de GGD wijzen de uitslagen er niet op dat de REC in de afgelopen jaren veel dioxines heeft verspreid.

Het onderzoek
In 2014 en 2015 heeft het RIVM in opdracht van de gemeente Harlingen enkele tientallen gras- en grondmonsters genomen in de omgeving van de REC. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 17 plekken op 380 meter tot twee en halve kilometer van de REC. Het gras is bemonsterd in maart 2014, maart 2015 en december 2015.

Locaties laten een geringe toename zien, sommige ook een geringe afname. Het hoogste gehalte zit in een monster van maart 2015. Er zijn betrekkelijk grote verschillen gevonden tussen dicht bij elkaar gelegen locaties. Bovendien zijn er verschillen in de onderlinge verhouding van de diverse soorten dioxines. Het RIVM heeft geen harde trend aangetroffen. Het RIVM concludeert dat de gehaltes goed passen bij de gehaltes die in de winter worden gevonden op locaties zonder aanwijsbare bron van dioxines in de omgeving. De gehaltes in en bij Harlingen zijn lager dan in een geïndustrialiseerde omgeving.

De gehaltes van de toplaag en de onderlaag van de bodemmonsters zijn ongeveer gelijk. Dit maakt een bijdrage door recente neerslag van dioxines onwaarschijnlijk. Er zijn geen “hot spots” gevonden: plekken met een sterk verhoogde hoeveelheid dioxines. Dit betekent dat er op de onderzochte plekken geen neerslag is geweest van dioxines tijdens onderhoud of een storing met uitstoot van veel dioxines zoals in oktober.

Herhalen grasonderzoek
Omdat op locaties wel sprake is van een geringe toename willen de gemeente en de provincie het onderzoek van gras de komende jaren herhalen.

De resultaten zijn ook aan de Begeleidingsgroep voorgelegd. Die heeft ze nog niet goed kunnen bekijken.

PvdA: REC moet veiliger!

vrijdag, februari 12th, 2016

HARLINGEN – Het rapport van milieudeskundige Johan Vollenbroek windt er geen doekjes om. De door de REC in oktober gemeten dioxine-uitstoot zou bij calamiteiten zo weer kunnen gebeuren. De PvdA vindt dat de verantwoordelijkheid voor de uitstoot vooral bij Omrin ligt en wil daarom op korte termijn weten hoe Omrin dit probleem gaat oplossen. Het is onaanvaardbaar dat dit risico voor de mensen blijft bestaan. Volgens Vollenbroek is het op te lossen door technische voorzieningen aan te brengen. Het gebruik van de huidige bypass-voorziening bij calamiteiten is geen echte oplossing. Als er ook maar iets gebeurt, moet de oven gewoon stil gelegd worden. Het belang van de mensen die er wonen is vele malen groter dan de bedrijfseconomische belangen van Omrin.

Het is van het grootste belang dat de motie van de PvdA Statenfractie over het meten van de uitstoot en de luchtkwaliteit op leefniveau wordt uitgevoerd. Een onderzoek naar de vraag of de afvaloven wel voldoet aan de huidige normen is niet voldoende. Wij pleiten ervoor om de luchtkwaliteitsmeting zo snel mogelijk te starten en deze meting in de toekomst voort te zetten. De boete die SP-gedeputeerde Michiel Schrier uitdeelt aan Omrin lijkt stevig, maar het leidt af van wezenlijke oplossingen. Geldboetes helpen niet het dioxineprobleem op te lossen. Veel beter is het om van Omrin concrete aanpassingen aan de installatie te eisen. Ook dat kost veel geld!

Destijds is ons door deskundigen voorgeschoteld dat de REC, zoals die gebouwd is, voldoende veilig zou zijn voor mens en milieu. Als blijkt dat dat niet zo is, en Vollenbroek toont dit eigenlijk aan, dan moeten we ook niet terugdeinzen voor verregaande aanpassingen. De gezondheid van mensen gaat boven alles. Gedeputeerde Schrier, reageer zo snel mogelijk, dat hoeft toch geen vier weken te duren!

Hetty Janssen, PvdA Statenfractie Fryslân

Douwe Hoogland, PvdA Statenfractie Fryslân

Edwin Helvrich, PvdA Harlingen

Hetty Janssen en Douwe Hoogland zijn woordvoerders Milieu en Duurzaamheid van de PvdA in de Provinciale Staten. Edwin Helvrich is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Harlingen.