Posts Tagged ‘onderzoek’

Harlinger voetbalclubs vooralsnog door op kunstgras

maandag, november 28th, 2016

HARLINGEN – De Harlinger voetbalclubs blijven vooralsnog spelen op kunstgras. De clubs volgen de berichtgeving over dit onderwerp nauwlettend. De NOS kwam afgelopen weekend met een artikel over een onderzoek van Bandenbranche VACO over het rubbergranulaat in de kunstgrasvelden. In deze reportage werd gesteld dat de granulaatkorrels meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan om gezondheidsredenen wenselijk is.

De clubs noemen dit onderzoek alarmerend, maar ze wachten, na overleg met de gemeenten, het nog lopende onderzoek van de RIVM af. De uitkomsten van dat onderzoek worden in december verwacht.

Volg de laatste ontwikkelingen en beslissingen van de Harlinger clubs op de websites van de clubs; www.zeerobben.nl en www.fc-harlingen.nl

Gemeente doet onderzoek naar behoefte van mantelzorgers

zaterdag, augustus 13th, 2016

HARLINGEN – De gemeente Harlingen wil graag weten waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Daarom start de gemeente vanaf 20-06-2016 tot september 2016 een onderzoek naar mantelzorgers. Met deze uitkomsten wil de gemeente de mantelzorgers beter begeleiden.

Over het onderzoek

De gemeente start vanaf 20-06-2016 met het onderzoek voor 24 jaar en ouder, die het afgelopen jaar in de gemeente Harlingen mantelzorg hebben gegeven. Omdat er ook veel kinderen en jongeren mantelzorgers zijn, wordt vanaf september ook een onderzoek gestart speciaal voor kinderen en jongeren van 10 tot 24 jaar.

Doe mee met het onderzoek

Bent u het afgelopen jaar mantelzorger geweest? Dan vragen wij u mee te doen aan ons onderzoek. U kunt de enquête gewoon thuis op de computer invullen via www.partoer.nl/mantelzorgharlingen. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u de gemeente Harlingen bij het maken van beleid. Alles wat u invult is anoniem.

Heeft u zelf geen computer of internet dan kunt u een papieren vragenlijst ophalen of invullen bij de volgende adressen: MFC Het Vierkant, Gemeentehuis, MCL Harlingen en De Batting, Zorgcentrum De Spiker, Wooncentra Almenum en Harlinga, Kerkgemeenschappen, Thuiszorgorganisaties , Huisartsen, Bibliotheek, ( secretaresse) Dorpshuis “De Spil “ (secretaresse) Doarpshûs “ De Bijenkoer”

Wat is mantelzorg?

Veel inwoners bieden hulp of zorg aan bekenden met gezondheidsproblemen. Denk aan uw partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of ouderdom. Voorbeelden zijn hulp bieden bij het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer of klusjes. We spreken van mantelzorg wanneer het gaat om zorg die de gewone zorg overstijgt.

Tot slot

Wij hopen dat zoveel mogelijk mantelzorgers mee willen doen aan het onderzoek. Daarnaast maakt u kans op het winnen van een tablet! Deze wordt na het onderzoek uitgereikt aan de winnaar.

Expert analyseert REC op techniek

donderdag, februari 11th, 2016

HARLINGEN – Een onafhankelijke expert moet uitsluitsel geven of de REC in Harlingen voldoet aan de hedendaagse standaarden. Gedeputeerde Michiel Schrier besloot daartoe nadat de kwaliteit van de REC ter discussie werd gesteld. Schrier heeft Omrin al een last onder dwangsom opgelegd van maximaal 615.000,- euro. “Ik wil dat mensen veilig in Harlingen kunnen wonen en werken, zowel bij de REC als bij de omliggende bedrijven”, stelt Schrier.

Ingenieursbureau Wandschneider en Gutjahr, gespecialiseerd in afvalovens, voert het onderzoek uit op de afvalverbrandingsinstallatie. Hun belangrijkste opdracht is te kijken of de REC gebruik maakt van de best beschikbare technieken. Ook moeten ze beoordelen of de REC zich kan meten met andere afvalovens. Ingenieur Jorn Wandschneider zal het onderzoek uitvoeren. Hij geldt als internationaal expert op het gebied van verbrandingsinstallaties. Schrier verwacht de resultaten op korte termijn. De gedeputeerde heeft Omrin verzocht alle medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Aandeelhouders
De fracties van het CDA riepen Omrin gisteren op geen bezwaar aan te tekenen tegen de last onder dwangsom. Eerder wezen andere partijen ook al op de verantwoordelijkheid van gemeenten in hun rol als aandeelhouder. “Een goed signaal om Omrin op haar verantwoordelijkheid voor de omgeving te wijzen”, zegt Schrier. “Ik hoop dat Omrin de handschoen oppakt en voortvarend aan de slag gaat met de punten waarop we ze een dwangsom hebben opgelegd.” Provincie Fryslân

Aangespoelde potvissen waren gezond

dinsdag, januari 19th, 2016

HARLINGEN – De potvissen die vorige week op het strand van Texel aangespoeld zijn, waren niet verhongert. Ze hadden een dikke speklaag en goede spieren. Dat concludeert een team van wetenschappers.

De potvissen zijn met de boot overgebracht naar Harlingen en daar verder ontleed. Waardoor de dieren in zee het pad duister zijn geraakt, is niet duidelijk geworden. Gewoonlijk komen potvissen niet voor in de Noordzee. Het water is te ondiep in de Noordzee. Omrop Fryslân

Dioxine-uitstoot REC blijft onder de norm

dinsdag, oktober 20th, 2015

HARLINGEN – De REC in Harlingen blijft met haar uitstoot van dioxines, furanen en PCB’s onder de norm van de vergunning. Dat blijkt uit de eerste meetresultaten over de periode van 6 augustus tot en met 3 september. De meting is de eerste uit een reeks van 12.

Onderzoek
De gemeente Harlingen en de provincie Fryslân laten het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van de onrust onder de bevolking. De vrees bestaat dat de uitstoot van de REC leidt tot hogere dioxinegehaltes in de omgeving. De tussentijdse meetresultaten laten zien dat er geen sprake is van een hogere uitstoot dan toegestaan. Er volgen nog elf nieuwe metingen. Daarna kunnen de resultaten getoetst worden aan de jaarnorm. De volgende tussentijdse meting wordt in november verwacht.

Reactie van de Begeleidingsgroep
“De BG acht het niet verstandig om de uitkomsten van een maandmeting te toetsen aan een jaargemiddelde norm, omdat maandwaarde en jaarnorm twee niet goed vergelijkbare grootheden zijn. Naar het oordeel van de BG zijn aan de eerste uitkomsten geen conclusies voor milieu en gezondheid te verbinden, omdat:

het betreft de eerste van een serie van 12 metingen; er volgen dus nog 11 metingen;
nadat alle 12 metingen bekend zijn, zal een oordeel gegeven moeten worden over de norm op jaarbasis die is vastgelegd in de vergunning;
de eerste metingen zijn verricht nadat de oven kort daarvoor een grote onderhoudsbeurt heeft gekregen;
in de eerste meetperiode er geen grote storingen zijn geweest;
de gemeten waarden nog gerelateerd moeten worden aan hoeveelheid en aard van het verbrande afval.
de meetresultaten geen inzicht geven over de verspreiding van de emissiegassen.”

Luchtkwaliteitsonderzoek
De gemeente Harlingen start binnenkort met de aanbesteding van het luchtkwaliteitsonderzoek. Daarmee moet meer duidelijkheid ontstaan over de uitstoot van de REC en de invloed op de kwaliteit van de lucht in Harlingen en omgeving.

Harlingen.nl

Uitstoot van de REC jaar lang meten

donderdag, september 3rd, 2015

HARLINGEN – Er komen 22 meetstations rondom de afvaloven in Harlingen te staan, die continu meten of er ook giftige stoffen in de lucht zitten. In de pijp van de REC zelf komt ook meetapparatuur. Dit onderzoek duurt een jaar en wordt gedaan in opdracht van de gemeente Harlingen en de provincie. Na dat jaar moet duidelijk worden of er sprake is van meer vervuiling dan gemiddeld in ons land voorkomt en of dat door de REC komt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Franse bedrijf Environnement.

In oktober komen de eerste resultaten van de metingen in de pijp van de REC. Voor het plaatsen van de 22 meetstations moeten de gemeente Harlingen en de provincie nog opdracht geven.

Omrop  Fryslân

Man beschoten op parkeerplek bij Zurich

woensdag, april 22nd, 2015

ZURICH – De politie is een onderzoek gestart na een melding van een schietincident.

Rond 00.45 uur meldde een 75-jarige man uit de provincie Fryslân zich bij de politie in Harlingen. De man gaf aan dat hij eerder die avond rond 23.30 uur was beschoten in zijn auto op een parkeerterrein bij de Caspar de Roblesdijk. Hierbij zou een ruit van de auto zijn gesneuveld. De 75-jarige man zou vervolgens zijn weggereden en is later die avond naar de politie gereden. Hij is niet gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en de achtergrond van het incident.

Gewonden in woning Klipperstraat. Politie doet onderzoek

zondag, april 19th, 2015

HARLINGEN – In een woning aan de Klipperstraat in Harlingen werden zondagochtend vroeg een gewonde man en vrouw aangetroffen. Het gaat om de bewoners van de woning. Verontruste buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten

Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie doet dan ook nader onderzoek. Beide slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

McDonald’s doet onderzoek naar misstanden in vestigingen Sneek en Harlingen

zaterdag, september 6th, 2014

mcdonaldsHARLINGEN – Naar aanleiding van uitlatingen van oud-medewerkers van McDonald’s Sneek gaat McDonalds Nederland een onderzoek starten in haar vestigingen in Sneek en Harlingen. Dit meldt de Leeuwarder Courant op haar website. De oud-medewerkers beweerden tegenover de lokale zender Radio Markant dat ze voedsel hebben geserveerd wat al een tijdje over de datum was terwijl de leiding hiervan op de hoogte was. Ook zou het personeel slecht behandeld zijn en werd de Arbo-wet niet nageleefd. Voor McDonalds reden genoeg om een onderzoek te starten. Op de Facebookpagina van Radio Markant is het radiofragment terug te vinden.