Posts Tagged ‘kaatsen’

Arjen, Simon en Marijke winnen Koningspartij

maandag, augustus 22nd, 2016

De Koningspartij die toch nog doorging!

HARLINGEN – Het leek zondagochtend niet best met het weer. Het bleef maar regenen en het veld werd er niet beter op. Toen iedereen aanwezig was werd er besloten om de partij een uur later te starten. Eerst leek dit ook niet te gaan lukken, maar zie daar, tegen 12 uur braken de wolken open en werd het zelfs lekker weer om te kaatsen.

Er stonden zes parturen op de lijst, verdeeld over twee poules van drie parturen. In poule A ging het tussen de parturen van Arjen Staphorsius, Simon de Groot en Marijke Schut en het partuur van Broer Zaagemans, Simon Nijkamp en Anneke Haarsma. Zij hadden allebei hun eerste partij gewonnen. Het partuur van Broer stond op winst bij een stand van 5-2 en 6-0 in hun voordeel. Toen het 5-3 werd bleek de tactiek van het partuur van Arjen toch succesvol. Marijke Schut stond nu voorin en Simon ging opslaan. Hierdoor werd de achtervolging ingezet en werd de partij nog gewonnen: 5-5 en 6-2.

In poule B was het partuur van Reitze Klijnsma, Steffen Jorritsma en Lize Schotanus het sterkst met twee overwinningen.

De finale verliep daarna eenzijdig. Arjen Staphorsius, vorig jaar Koning, rook zijn kans en ging steeds beter spelen. Met goede steun van Marijke (die nu weer opsloeg) en Simon werd er gewonnen met 5-1 en 6-2.

De strijd om de 3e prijs was spannender, maar werd uiteindelijk gewonnen door het partuur van Jan Hof, Douwe Broersma en Nynke Agema met 5-4 en 6-6. Zij versloegen hiermee het partuur van Broer Zaagemans.

Bij afwezigheid van voorzitter Jan Nieuwenburg, reikte secretaris Sandra Smeding de prijzen uit en bedankte iedereen voor de sportieve inzet en hulp. Arjen Staphorsius werd net als vorig jaar uitgeroepen tot Koning van deze Koningspartij en mocht de Thomas de Groot bal weer mee naar huis nemen.

Uitslag:

1e prijs: Arjen Staphorsius (koning), Simon de Groot en Marijke Schut

2e prijs: Reitze Klijnsma, Steffen Joritsma en Lise Schotanus

3e prijs: Jan Hof, Douwe Broersma en Nynke Agema

Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra winnen in Harlingen

maandag, augustus 8th, 2016

HARLINGEN – De dames hoofdklasse partij kende een regenachtige start. Ondanks het voorspelde mooie weer op zondag, begon de partij met een lichte motregen, maar gelukkig werd het snel droog en later kwam er zelfs nog een zonnetje tevoorschijn.

De belangrijkste partij uit de eerste omloop was eigenlijk ook al meteen de finale. Het partuur van Manon Scheepstra won dit jaar bijna alle wedstrijden, maar was nu gehandicapt, omdat Sjoukje Visser op een verlate huwelijksreis was. Haar plaats werd ingenomen door Hendrieke van der Schoot, die tegenwoordig in Harlingen woont. Dus toch nog een plaatselijke favoriet op de lijst! Zij moesten het opnemen tegen het partuur van Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra en dat werd een prachtige strijd. Natuurlijk werden de meeste opslagballen meteen gericht op Hendrieke en dat was in het begin ook succesvol. Het partuur van Anne Monfils nam een 3-0 voorsprong, maar daarna kwam er een kentering. Manon ging voorin het perk staan en ze kwamen terug tot 3-2. Via 4-2 werd het daarna zelfs 4-5 voor Manon. Toch ging de partij daarna nog verloren op 5-5 en 6-2.

Het partuur van Anne Monfils won daarna eenvoudig de halve finale van Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma met 5-2 en 6-0 en bereikte zo de finale.

De andere finalist was het partuur van Iris van der Veen, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Zij wonnen moeizaam de eerste omloop van Sietske Okkema, Marine Tiemersma en Martzen Deinum. Na een snelle 0-2 achterstand kwamen ze beter in hun spel en wonnen met 5-4 en 6-0. De halve finale werd daarna eenvoudig gewonnen met 5-2 en 6-0 van Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Marije van der Meer.

In de finale kwamen ze er niet aan te pas tegen het partuur van Anne Monfils: 1-5 en 0-6

De strijd om de derde prijs was wel heel spannend, ook al leek het daar in het begin helemaal niet op. Het partuur van Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma nam een 4-0 voorsprong, maar toen kantelde de partij volledig. Pas met een volle telegraaf viel hier de beslissing, toen de bal net voor de kaats werd gekeerd en het partuur van Joukje Kuperus toch nog aan het langste eind trok!

De prachtige kettinkjes werden daarna uitgereikt door Jan Nieuwenburg en hij bedankte niet alleen de scheidsrechter, maar ook alle keurmeesters, telegrafisten en aanmerkers voor hun inzet om deze partij vlot te laten verlopen.

Uitslag:

1e prijs: Anne Monfils, Kimswerd, Nynke Sijbrandij, Dearsum en Marrit Zeinstra, Peins.

2e prijs: Iris van der Veen, Franeker, Imke van der Leest, Easterein en Sjanet Wijnia, Wommels

3e prijs: Joukje Kuperus, Oentsjerk, Klasine Huistra, Reduzum en Marije van der Meer, Leeuwarden.

(Foto’s: Simon de Groot)

Jeugd kv Eendracht oppermachtig op afdelingswedstrijd federatie Barradeel

dinsdag, juli 12th, 2016

SINT ANNAPAROCHIE – De Harlinger kaatsjeugd presteert momenteel boven verwachting goed op de wedstrijden van zowel de federatie als de KNKB. Bijna elk weekend komt er wel één van de jeugdleden met een krans naar huis. Afgelopen zondag op de afdelingswedstrijd van de federatie Barradeel in Sint Annaparochie stonden er drie Harlinger parturen op de lijst. In elke categorie (welpen, pupillen en schooljeugd) deed er een partuur mee.

Een  moeder van twee van de kaatsers, Anneke Haarsma, schreef er een mooi stukje over.

Zoals ik al had gezegd:  “Het wordt een mooie kaatsdag”,  werd het uiteindelijk een geweldige dag voor alle jongens en meisjes van KV Eendracht. Met drie parturen reden we naar Sint  Annaparochie voor een afdelingspartij bij de federatie Barradeel.

V.l.n.r. boven: Davy de Haan, Rick Alberda, Djé Jorna  Midden: Emma Jeeninga, Jaimy Koel en   Koos Jorna Onder: Jordy de Haan en Dylan Koel.

V.l.n.r. boven: Davy de Haan, Rick Alberda, Djé Jorna
Midden: Emma Jeeninga, Jaimy Koel en Koos Jorna
Onder: Jordy de Haan en Dylan Koel.

Bij de welpen stonden Jaimy Koel,  Davy de Haan (alias Hotze Skuul) en Koos Jorna op de lijst voor het poultje kaatsen.  Ze moesten kaatsen tegen een paar hele goeie dames uit St Annaparochie. Al gauw  3 eersten achter (oeps), dat was niet de bedoeling… dus effe peptalk en maar weer knallen met die ballen.  En ja hoor!!!  Ze kwamen weer op stoom…   Kleine Hotze werd bij deze wedstrijd niet echt bij het spel betrokken, maar  mochten ze dit potje winnen,  dan werd daar wel even korte metten mee gemaakt.  De wedstrijd werd gewonnen met 5-4 6-2.

De tweede partij ging vliegend!!!  Davy  ging voor minst op en plaatste een flink aantal zitballen. HOPPA!!

De derde partij tegen Sexbierum. Altijd moeilijk, maar door elkaar goed te coachen en positief te praten naar elkaar toe,  werd ook deze gewonnen:  5-4 6-6.

Op naar de finale tegen Tzummarum. Alle remmen gingen los. De jongens stonden te kaatsen als leeuwen.  Bij de stand 5-0 6-0 stond Hotze voor in het perk en ramde de bal zo voorbij de kaats…. GEKKENHUUS  FEEST  KAMPIOENEN !!  Geweldig om te zien hoeveel plezier de mannen onderling hebben. Jammer dat er geen koningsprijs bij de welpen is . Dan ging deze naar Hotze Skuul alias Davy de Haan. Wat een heerlijk joch !!

Bij de pupillen waren het Jordy de Haan (bijgenaamd Gert Anne van der  Bos),  Dylan Koel en Emma Jeeninga,  die de eerste prijs in de verliezersronde binnen sleepten. TOP gedaan hoor.

En zo komen we bij de schooljongens. Djé  Jorna en Rick Alberda kwamen samen uit in deze categorie. En wat een dreamteam deze twee samen. Als het bij de een even niet lukte , pepte  de ander hem weer  op en andersom!  Heel belangrijk, omdat het zo maar kan zijn dat eentje het niet meer ziet zitten, terwijl dit helemaal niet nodig is.  Djé en Rick kaatsen de eerste partij tegen Sexbierum en wonnen deze met 5-2 6-4.  De 2e partij tegen een ander partuur van Sexbierum wonnen ze.  Op naar de finale!!!

Djé en Rick namen het op tegen Roan Hooghiemster en Sil van der Geest, twee geduchte tegenstanders uit Wijnaldum.   Het leek er op dat ze goed van start gingen, zo maar  een spel  voor voor Djé en Rick.  En dan gebeurt het… wat zal het zijn,  moeheid,  dwarsigheid,  geen zin meer?…De jongens begonnen tegen zichzelf te kaatsen en lieten punten liggen.

De stand werd gelijk getrokken door Roan en Sil.  Djé liet de kop  hangen, maar daar had Rick (gelukkig) geen zin in. Hij begin zijn maat op te peppen. Dankzij de woorden van Rick  begon  Djé er ook weer in te geloven en de jongens gingen weer kaatsen.  Je bent een topper, Rick !

De partij werd gewonnen met 5-5 6-4.  GEWELDIG!!

Anneke, bedankt voor je mooie stukje. KV Eendracht is natuurlijk bijzonder trots op de jeugdleden, die allemaal zo’n prachtig seizoen beleven.

Dylan Drent wint Hotze Schuil Partij

maandag, juli 4th, 2016

HARLINGEN – Na een matige seizoensstart op het 1e klas niveau, is Dylan Drent sinds vorig weekend succesvol op de hoofdklas. Na twee overwinningen in de vrije formatie in Holwerd en Berlikum was het zondag raak in Harlingen. Voor de derde keer ging de krans mee naar huis en dat was de eerste keer op het eigen Eendrachtveld op de bekende Hotze Schuil Partij. Het was bovendien erg lang geleden dat een Harlinger dit heeft gepresteerd, want de laatste keer was volgens de Leeuwarder Courant in 1971, toen Gerrit van der Heide in eigen stad won.

De weergoden waren kv Eendracht zondag gunstig gezind, want het was prachtig weer en het veld lag er keurig en feestelijk aangekleed bij. Het muziekkorps uit Tzum speelde ’s middags in de mooie muziektent en de feesttent, de tribune, de snack – en viswagen plus de versiering maakten het plaatje compleet. Het publiek komt tegenwoordig niet meer in grote aantallen naar het kaatsen, maar er viel voor de aanwezigen genoeg te genieten en er heerste een gezellig sfeer op en rond het veld.

De wedstrijd was voor het eerst een d.e.l. wedstrijd en die partijen trekken over het algemeen ook iets minder publiek. Volgend jaar maar weer vrije formatie!

Er stonden tien parturen op de lijst en er waren twee geblesseerden, die zich hadden afgemeld, zodat er bijgeloot moest worden. Door verlies in de eerste omloop kwamen ook Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra hiervoor in aanmerking. Zij pakten allebei het goede lot en mochten het dus nog een keer proberen. Voor Taeke leverde dit geen prijs op, want hij verloor in de tweede omloop. Gert-Anne van der Bos had meer succes, want hij wist hierdoor nog de derde prijs te winnen.

Dylan Drent versloeg deze beide mannen allebei een keer. Hij won in de eerste omloop met zijn maten Marten Bergsma en Hendrik Kootstra, namelijk van Gert-Anne met de duidelijke cijfers 5-1 en 6-0 en hij won in de tweede omloop van Taeke met  5-3 en 6-2. Via een staand nummer kwam Dylan in de finale.

Hiervoor plaatsten zich ook Peter van Zuiden, Alle Jan Anema en Hans Wassenaar. Zij kwamen via een gemakkelijke overwinning van 5-1 en 6-2 en een staand nummer in de halve finale en daar wonnen ze van Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Steven de Bruin met 5-2 en 6-0.

In de finale startte de latere koning Marten Bergsma slecht met drie buitenslagen en een bovenslag van Hans Wassenaar, de koning van vorig jaar. Daarna kwam Marten beter op dreef en net als in de eerste partijen sloeg hij uitstekend op en hield het perk Anema-Wassenaar goed onder controle. In het perk waren Dylan Drent en Hendrik Kootstra goed op slag en er verdwenen regelmatig ballen op de huizen en in de tuinen achter de boven. Gelukkig zijn de meeste ballen weer terug gevonden door Gerrit bij de Weg, die de hele dag een belangrijke taak had om deze ballen weer te zoeken. In Harlingen hebben we helaas geen hond, zoals in Beetgum, die gek is op het zoeken van kaatsballen.

Dylan Drent en zijn maten liepen de finale vlot door en de winst werd veilig gesteld op 5-2 en 6-0 met een mooie bovenslag van Dylan.

Voorzitter Jan Nieuwenburg kon hierna de waardebonnen van sponsor Oswald van de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek uitreiken aan de prijswinnaars. Hij bedankte iedereen die meegeholpen had en ook de scheidsrechter en de masseur. De scheidsrechter had ook nog gezorgd voor een primeur op de Friese kaatsvelden dit jaar, want na overleg met kv Eendracht waren er deze keer zijlijnen gelegd bij de opslag. Dit was om het scheve opslaan beter te kunnen controleren. Er is namelijk discussie tussen de scheidsrechters en het hoofdbestuur. Het scheve opslaan is dit jaar verboden en de scheidsrechters kunnen dit niet goed controleren. Met dit kleine zijlijntje was dit wel goed te controleren. Het verdient aanbeveling om dit bij alle hoofdklasse wedstrijden te doen!

Zaterdag zijn de schooljongens aan de beurt bij kv Eendracht. Dan wordt de Pier Glas Partij gespeeld en het is dit jaar een knkb d.e.l. wedstrijd, met ook weer deelnemers uit eigen stad. Het begint om 10.00 uur en iedereen is natuurlijk welkom om de jongens aan te moedigen.

Zondag wordt er ook gespeeld, maar dan met de zachte bal: de Nr1.Hypotheek partij, waarbij tweetallen tegen het elkaar opnemen. Bij voldoende deelname wordt er apart gespeeld door de dames in hun eigen categorie. Zondag begint het om 11.00 uur. (Foto’s: Henk Bootsma)

Dames hoofdklasse kaatsen in Kimswerd

maandag, juli 4th, 2016

HARLINGEN – Zondag 3 juli waren de beste kaatsters uit Friesland in Kimswerd. Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ organiseerde de KNKB del wedstrijd voor de dames hoofdklasse. Op de lijst stonden acht parturen. Het op papier sterkste drietal maakte de verwachting waar en wist de fraaie kransen  te winnen.  Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia kregen het niet kado. In de finale tegen Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Anne Monfils werd het nog ontzettend spannend. Trio Okkema wist een 4-1 en zelfs 5-2 achterstand weg te werken tot uiteindelijk vijf eerste gelijk.  Sjanet Wijnia maakte 4-4 door een bovenslag bij een grote kaats. De tweede kaats sloeg SietskeOkkema buiten. De wedstrijd eindigde door een buitenslag van over de dag heen goed opslaande Sietske Okkema.

De wedstrijd om de derde prijs ging tussen Marije Hiemstra, Marte Altenburg en Manon Scheepstra en Anna-Brecht Bruinsma, Hermine Sytema en Marrit Zeinstra. De 3M’s waren goed bij de les en maakten weinig fouten: 5-0 6-6 winst.

Uitslag:
1. Ilse Tuinenga (Berltsum), Imke van der Lees (Easterein) en Sjanet Wijnia (Wommels)
2. Sietske Okkema (Easterein), Sandra Hofstra (Wjelsryp) en Anne Monfils (Kimswerd)
3. Marije Hiemstra (Easterein), Marte Altenburg (Grou) en Manon Scheepstra (Franeker)

Komende zaterdag 9 juli staat de Federatiewedstrijd voor de jeugd op het programma. Vanaf 10 uur is iedereen welkom. Kijk voor meer informatie op www.kvdehelfrichs.nl of op Facebook.

Johan van IJs wint Butengewoane Ereledenpartij in Kimswerd

maandag, juni 27th, 2016

KIMSWERD – Op de zonnige zondag 26 juli is de Butengewoane Ledenpartij in Kimswerd verkaatst. Om de deelname zo groot mogelijk te laten zijn is er gekozen voor een open toernooi en is gespeeld met de zachte bal. Er is gekaatst met drie lijsten (steeds wisselende maten en tegenstanders en alles door elkaar).  Er waren vier spelers die alle drie de wedstrijden hadden gewonnen. Johan van IJs had de minste tegeneersten, slechts twee! De terechte winnaar van het vleespakket en de prachtige krans gemaakt door Feikje van der Duim. Karel Monfils eindigde op de tweede plaats. De derde prijs is gewonnen door Marije Miedema en Johan Kwast.  Tijdens de laatste slagen van de zeer spannende wedstrijden in de derde en alles beslissende ronden zette troubadour Sipke de Boer de muziek in. Het was ontzettend gezellig op het kaatsveld en het bleef nog lang onrustig in Kimswerd en omstreden. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Uitslag:

1e prijs: Johan van IJs (Arum)
2e prijs: Karel Monfils (Kimswerd)
3e prijs: Marije Miedema (Hitzum)
3e prijs: Johan Kwast (Harlingen)

Trio Brian Zeilmaker wint Attema-partij

dinsdag, juni 21st, 2016

HARLINGEN – Kaatsvereniging Eendracht had een mooie lijst met parturen afgelopen zondag én mooi weer. De jaarlijks door slagerij Attema uit Makkum gesponsorde kaatswedstrijd met zachte bal stond op het programma. Veertien parturen prijkten op de lijst, die door een zorgvuldige loting was samengesteld.

Omdat de partij voor leden én niet-leden is, trok dit ook kaatsers en kaatsters van buiten Harlingen, zoals uit Franeker, Bolsward, Beetgummermolen  en Hitzum. Om even over elf riep voorzitter Jan Nieuwenburg de eerste parturen op. Er werd meteen fanatiek gekaatst in vier perken. Age Tichelaar had meteen de regie goed in handen als vaste club-scheidsrechter. Wiebe van Dijk becommentarieerde de partijen vanaf de zijkant van het veld.

De finale ging tussen het partuur  van Brian Zeilmaker met Kees Knier en Catrien Hof en het partuur van Peter Kwast met Justin Haarsma en Afina Schrik. Door goed en degelijk te kaatsen hadden beide parturen de finale gehaald en bonden ze de strijd met elkaar aan. Brian cs. gingen uiteindelijk met de krans naar huis. Voor alle winnaars had Attema prachtige vleespakketten beschikbaar gesteld.

Winnaarsronde

1  Brian Zeilmaker  Kees Knier  Catrien Hof

2 Peter Kwast  Justin Haarsma  Afina Schrik

3 Broer Zaagemans  Willem Miedema  Akke Brussaard

3 Fabian Noordhuis  Bennie Hof  Jan Zeilmaker

Verliezersronde

1  Steven Breimer  Tjeerd Heeringa  Stanley Brussaard

2 Patrick Sjollema  Dirk Schrik  Marijke Schut

Winnaars Attema-partij

Winnaars Attema-partij

Attema Partij bij KV Eendracht

maandag, juni 13th, 2016
HARLINGEN – Op zondag 19 juni wordt op het Eendracht terrein de Attema Partij met de zachte bal gehouden. De kaatswedstrijd is voor leden- en niet leden vanaf 14 jaar. Aanvang is om 11 uur. De prijzen zijn heerlijke barbecue pakketten.
Voor opgave:
www.kveendrachtharlingen.nl
Of bel met Jan Nieuwenburg 0517-417102 of met Simon de Groot 0517-418545

Jongens uit Peins in de kransen in Kimswerd

zondag, juni 12th, 2016

KIMSWERD – Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ uit Kimswerd organiseerde zaterdag 9 juni de KNKB wedstrijd voor jongens afdeling met door elkaar loten en herkansing afdeling. Vanwege het grote aantal deelnemende parturen (38) is al om negen uur gestart. De jongens uit Peins (Wessel van Wier, Jolt Vollema en Roel Pieter de Jong), onder bezielende leiding van de kersverse coach Pieter van Althuis, gingen er aan het einde van de dag met de prachtige kransen (gemaakt door Feikje van der Duim) vandoor. Peins had in de eerste drie omlopen geen enkel tegeneerst. In de vierde omloop was Menaam1 (Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot) de tegenstander. Peins kroop door het oog van naald en vocht zich na een 5-1 achterstand terug en won met 5-5- en 6-4. Eigenlijk was dit de finale van de dag. Peins had daarna een staand nummer en kende geen genade met Bitgum in de finale: 5-1 en 6-0.

Uitslagen

1e prijs: Peins (Wessel van Wier, Jolt Vollema en Roel Pieter de Jong)

2 e prijs: Bitgum (Paul Dijkstra, Menno van der Weide en Yannick Hielkema)

3 e prijs: Menaam1 (Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot)

4 e prijs: Menaam2 (Evert Auke Hiemstra, Mark Polstra en Youri de Groot)

4 e prijs: Tzummarum (Harm de Vries, Sjoerd Keizer en Jelle Pieter van de Walt)

Door elkaar loten en herkansing afdeling (12 partuur)

1 e prijs: Patrick van Dellen (Berltsum), Thomas Jarno Miltenburg (Bolsward), Redmer Wijnstra (Goutum)

2 e prijs: Corné Tuinenga (Berltsum), Jelmer de Vries (Bitgum) en Hessel de Groot (Scharnegoutum)

3 e prijs: Menno Galema (Bolsward), Pier Dijkstra (Bitgum), Douwe Sieswerda (Achlum)

Kimswerd jongens afd 2016-6-11 3 Kimswerd jongens afd 2016-6-11 1 Kimswerd jongens afd 2016-6-11 2

KNKB schooljongens A + B Kimswerd

zondag, juni 5th, 2016

KIMSWERD – Zaterdag 4 juni speelden de schooljongens van de KNKB in Kimswerd. Het was prachtig weer en er werd volop gestreden om de mooie kransen van Feikje van der Duim mee naar huis te kunnen nemen. Na een mooie, sportieve kaatsdag werden de prijzen als volgt verdeeld:

A-klasse:

  1. Karel Monfils (Kimswerd) en Mark Minnesma (Dronrijp)
  2. Thomas Dijkstra (Berlikum) en Rick Minnesma (Dronrijp)

B-klasse:

  1. Wilke van der Meulen (Stiens) en Harm van der Ploeg (Ried)
  2. Gerrit Hendriks (Lollum) en Jitze Floris (Joure)
  3. Dietmer Kuperus (Bolsward) en Simon van der Vaart (Spannum)

herkansingsronde

  1. Bauke Folkerts (Easterlittens) en Germ Epema (Arum)
  2. Yoram Elzinga (Bolsward) en Jelmer Miedema (Goutum)
  3. Germ Pyt van Popta (Lollum) en Haye Tseard van der Hem (Dronrijp)

sch.j-4juni2016-2 sch.j-4juni2016-3