Posts Tagged ‘kaatsen’

Jaimy Koel derde in jaarklassement KNKB!

maandag, september 19th, 2016

HARLINGEN – Jaimy Koel heeft een uitstekend kaatsjaar achter de rug. Na diverse prijzen bij de federatie Barradeel, kwamen er ook al snel prijzen op de knkb wedstrijden. Jaimy kaatste dit jaar bij de welpen en promoveerde tijdens het seizoen van de B klas naar de A klas. Ook in de A klas werden er weer prijzen gewonnen en dat leverde aan het eind van het seizoen de 3e plaats op in het jaarklassement!

Hij won vier keer de krans, werd drie keer tweede en werd ook nog twee keer derde. In totaal dus 20 punten.

Jaimy kreeg een uitnodiging om deze prijs in ontvangst te nemen tijdens de Oldehove Partij in Leeuwarden. Een prachtige ervaring natuurlijk. Hij kon alvast de kunst afkijken hoe Dylan Drent daar de 1e prijs wist te winnen.

Gefeliciteerd!  Ga zo door volgend jaar bij de pupillen!!

Dylan Drent sluit jaar goed af met winst op de Oldehove Partij!

maandag, september 19th, 2016

HARLINGEN – Samen met de afscheidnemende koning Johan van der Meulen en Hylke Bruinsma heeft Dylan een klassieker op zijn naam geschreven door de traditionele Oldehove Partij in Leeuwarden te winnen.

Een prachtige afsluiting van een mooi seizoen, waarbij Dylan op een mooie achtste plaats in het klassement is geëindigd met 27 punten. Dat zijn zes 1e prijzen (waarvan eentje in Harlingen), vier keer een 2e prijs en één keer een 3e prijs. Daarbij komen ook nog vier prijzen op de 1e klas wedstrijden: drie keer een 2e prijs (waarvan eentje in Harlingen) en een 1e prijs. Een prima seizoen met ook goede verwachtingen voor volgend jaar. Dylan kaatst dan met Marten Bergsma en PC koning Hans Wassenaar.

Dat kan nog heel leuk worden!

Pearkekeatsen op slotdag in Kimswerd

maandag, september 19th, 2016
KIMSWERD – Zondag 11 september was de seizoensafsluiting bij KV ‘de Helfrichs’. Traditioneel is overdag het ‘Pearkekeatsen’. In vier klassen is in het poulesysteem gekaatst: jeugd, 100+, A- en B-klasse. Het weer was perfect! Er is enorm gestreden om de kilo’s gehakt en de zeer fraaie kransen van Feikje van der Duim. Dit was de laatste kans op de prachtige krans!
Na afloop werden de prijzen uitgereikt en daarnaast alle prijzen van de competities. Met een lopend buffet en de foto’s van het afgelopen jaar is het kaatsseizoen afgesloten. Eerst even rust en dan weer naar binnen: muurkaatsen, ook leuk! Voor meer informatie kijk eens op www.kvdehelfrichs.nl

Uitslag Pearkekeatsen:
Jeugd:
1e prijs: Senna & Jochum Rijpma

100+:
1e prijs:Rennie Niezink & Cees Banning

A-Klasse:
1e prijs: Anne Monfils & Lars van Tongeren
2e prijs: Anneke Westra & Tjerk Postma

B-Klasse:
1e prijs: Dieuwke Schiphof & Lubbert Munniksma
2e prijs: Tiny Osinga & Johan de Groot
3e prijs: Rineke Westra & Klaas Westra

Competitiekaatsen 2016:
Jeugd
1e prijs: Menno Johnson
2e prijs: Nynke Rijpma

Senioren:
1e prijs: Henk Rijpma
2e prijs: Douwe Faber
3e prijs: Sjoerd Atze de Jong

Muurkaatsen:
1e prijs: Sjoerd Atze de Jong

Jeugd stimuleringsprijs: Karel Monfils

Ouder – Kind Partij bij kv Eendracht

maandag, september 5th, 2016

Prachtige afsluiting van het kaatsseizoen van de jeugd

HARLINGEN – Het jeugdkaatsen zit bij kv Eendracht duidelijk in de lift en het kaatsseizoen kon nu eens op een andere manier worden afgesloten. De jeugd moest thuis proberen om een ouder of een ander familielid zover te krijgen om samen mee te doen aan de Ouder-kind Partij. Er werd met de zachte bal gekaatst en de regels waren ongeveer gelijk aan die van het Pearke Keatsen. Er mocht ook niet in een keer worden boven geslagen. De bal moest eerst de grond raken! Er werd door de jeugd natuurlijk meteen kritisch gekeken naar de kaatstalenten in de familie en niet iedereen die bereid was om mee te doen, werd geschikt bevonden! Gelukkig mocht er ook een goede kennis worden gevraagd en dat leverde een geweldige aanmelding op van maar liefst 23 parturen, die werden verdeeld over een A klas (acht parturen met de betere kaatstalenten) en een B klas (15 parturen).

De weersvoorspellingen waren de hele week slecht voor de zondag en de loop over de Afsluitdijk voor de zondagmorgen werd zelfs afgelast. Ondanks de regen lag het veld er prima bij en alsof het afgesproken was, werd het om 11 uur droog en kon er gewoon worden gekaatst en werd het een dag met prima weer om te kaatsen in Harlingen.
Alleen het springkussen werd ’s ochtends om 10 uur niet geplaatst vanwege de toen nog aanwezige regenbuien. In4more nam zelf contact op, dat het beter was om dit niet te doen. Super!

In de A klas werd er gekaatst in twee poules van vier parturen, zodat iedereen drie keer kon kaatsen. In de A poule was het partuur van Brent Boschma duidelijk het sterkste partuur en won alle drie partijen. Dat was niet echt een verrassing, want Brent kaatste met Dennis Wijnjeterp. Het partuur van Davy de Haan, die kaatste met Lowie Quisenaerts, werd tweede met twee overwinningen.
In de B poule was het spannender, want daar eindigden bijna alle partijen op 5-4 of 5-5. De parturen van Jaimy Koel en Nynke Bijlsma wonnen beide wel twee keer en moesten toen tegen elkaar. Jaimy Koel, kaatsend met Evan van Sertima, wist deze partij te winnen van Nynke Bijlsma, die kaatste met Arnold Adema.

De strijd om de derde prijs ging tussen de parturen van Davy de Haan en Nynke Bijlsma.
Dit werd ook weer een hele spannende partij en Nynke won op het nippertje met 5-5 en 6-2. De finale tussen de parturen van Brent Boschma en Jaimy Koel was ook super spannend en eindigde ook pas op 5-5 en 6-2 in het voordeel van Brent.

In de B klas werd gekaatst met een verliezersronde, zodat iedereen twee keer kon kaatsen. De partijen verliepen in de eerste omloop nog niet zo spannend, maar dat veranderde daarna, toen de parturen meer gelijkwaardig aan elkaar waren.
In de halve finale won het partuur van Thom Posthumus, kaatsend met Elmar Bijma, van het partuur van Merthe Scheffer, die kaatste met Ynze Kuperus. In de andere halve finale won Emma Jeeninga, kaatsend met Renee Kuiken, van het partuur van Koos Jorna, die kaatste met Anneke Haarsma. In de finale won Thom overtuigend van Emma: 5-2 en 6-0
In de verliezersronde kwamen het partuur van Wouter Mulder, kaatsend met Marijke Schut, in de finale door te winnen van Doutzen Bijlsma, die kaatste met Marianne Bijlsma. De andere finalist werd Vincent Breidenbach, kaatsend met Franciscus Breidenbach. Zij wisten Birthe Visser te verslaan. Birthe kaatste met Matthieu Visser.

In de finale won Vincent de strijd om de eerste prijs van Wouter met 5-3 en 6-0.

De eretekens werden hierna uitgereikt door voorzitter Jan Nieuwenburg, die hierbij ook nog een viertal vrijwilligers in het zonnetje zette en hen bedankte voor hun hulp dit seizoen en overhandigde deze mannen als blijk van dank een waardebon.
Zo waren Wim de Haan en Lowie Quisenaerts de mannen die de jeugdcompetitie op de dinsdagavond in goede banen hebben geleid. Age Tichelaar en Douwe Broersma waren steeds behulpzaam bij de trainingen op de donderdagavond.
De prijzen voor het competitiekaatsen van de jeugd werden ook meteen uitgereikt.

Alle uitslagen op een rijtje.

Competitiekaatsen jeugd:
Meisjes: 1e prijs: Emma Jeeninga 2e prijs: Lieke Jeeninga
Jongens: 1e prijs: Jaimy Koel 2e prijs: Xander de Bruin 3e prijs: Davy de Haan

A klas Ouder-Kind Partij:
1e prijs: Brent Boschma en Dennis Wijnjeterp
2e prijs: Jaimy Koel en Evan van Sertima
3e prijs: Nynke Bijlsma en Arnold Adema

B klas Ouder-Kind Partij:
1e prijs: Thom Posthumus en Elmer Bijma
2e prijs: Emma Jeeninga en Renee Kuiken
3e prijs: Merthe Scheffer en Ynze Kuperus
3e prijs: Koos Jorna en Anneke Haarsma

Verliezersronde:
1e prijs: Vincent Breidenbach en Franciscus Breidenbach
2e prijs: Marijke Schut en Wouter Mulder

Ouder en kind partij
Ouder en kind partij
Ouder en kind partij

Afscheid van trainster Mirjam Beeksma

maandag, september 5th, 2016

HARLINGEN – Op de laatste trainingsavond is er na een periode van 4 jaar bij kv Eendracht afscheid genomen van trainster Mirjam Beeksma. In deze periode is het jeugdkaatsen duidelijk weer in de lift gekomen. Vooral dankzij de kaatslessen op de basisscholen zijn veel kinderen in aanraking gekomen met de kaatssport en dat betekende een flink grotere opkomst bij de trainingen van kv Eendracht. Mirjam heeft hier een uitstekende bijdrage aan geleverd. Steeds meer jeugdleden hebben dit jaar meegedaan aan wedstrijden van de federatie Barradeel en daar ook al veel prijzen gewonnen. Een paar jeugdleden doen zelfs al mee op knkb niveau en het bestuur vond het nu tijd worden voor verandering.

Er is nu behoefte aan een hoofdtrainer, die de assistenten goed kan aansturen om de grotere groep jeugd verder te brengen in hun ontwikkeling.

Voor volgend jaar is daarom Jan Volbeda uit Sexbierum als nieuwe trainer aangesteld. Jan heeft al veel ervaring bij andere verenigingen en ook bij de knkb als trainer en wij hopen natuurlijk dat hij onze jeugd kan begeleiden tot verdere successen. Jan zal ook de wintertraining in de Waddenhal gaan verzorgen en de jeugd kan dan al met hem kennis maken.

DSC_0050  DSC_0051  DSC_0053

Arjen, Simon en Marijke winnen Koningspartij

maandag, augustus 22nd, 2016

De Koningspartij die toch nog doorging!

HARLINGEN – Het leek zondagochtend niet best met het weer. Het bleef maar regenen en het veld werd er niet beter op. Toen iedereen aanwezig was werd er besloten om de partij een uur later te starten. Eerst leek dit ook niet te gaan lukken, maar zie daar, tegen 12 uur braken de wolken open en werd het zelfs lekker weer om te kaatsen.

Er stonden zes parturen op de lijst, verdeeld over twee poules van drie parturen. In poule A ging het tussen de parturen van Arjen Staphorsius, Simon de Groot en Marijke Schut en het partuur van Broer Zaagemans, Simon Nijkamp en Anneke Haarsma. Zij hadden allebei hun eerste partij gewonnen. Het partuur van Broer stond op winst bij een stand van 5-2 en 6-0 in hun voordeel. Toen het 5-3 werd bleek de tactiek van het partuur van Arjen toch succesvol. Marijke Schut stond nu voorin en Simon ging opslaan. Hierdoor werd de achtervolging ingezet en werd de partij nog gewonnen: 5-5 en 6-2.

In poule B was het partuur van Reitze Klijnsma, Steffen Jorritsma en Lize Schotanus het sterkst met twee overwinningen.

De finale verliep daarna eenzijdig. Arjen Staphorsius, vorig jaar Koning, rook zijn kans en ging steeds beter spelen. Met goede steun van Marijke (die nu weer opsloeg) en Simon werd er gewonnen met 5-1 en 6-2.

De strijd om de 3e prijs was spannender, maar werd uiteindelijk gewonnen door het partuur van Jan Hof, Douwe Broersma en Nynke Agema met 5-4 en 6-6. Zij versloegen hiermee het partuur van Broer Zaagemans.

Bij afwezigheid van voorzitter Jan Nieuwenburg, reikte secretaris Sandra Smeding de prijzen uit en bedankte iedereen voor de sportieve inzet en hulp. Arjen Staphorsius werd net als vorig jaar uitgeroepen tot Koning van deze Koningspartij en mocht de Thomas de Groot bal weer mee naar huis nemen.

Uitslag:

1e prijs: Arjen Staphorsius (koning), Simon de Groot en Marijke Schut

2e prijs: Reitze Klijnsma, Steffen Joritsma en Lise Schotanus

3e prijs: Jan Hof, Douwe Broersma en Nynke Agema

Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra winnen in Harlingen

maandag, augustus 8th, 2016

HARLINGEN – De dames hoofdklasse partij kende een regenachtige start. Ondanks het voorspelde mooie weer op zondag, begon de partij met een lichte motregen, maar gelukkig werd het snel droog en later kwam er zelfs nog een zonnetje tevoorschijn.

De belangrijkste partij uit de eerste omloop was eigenlijk ook al meteen de finale. Het partuur van Manon Scheepstra won dit jaar bijna alle wedstrijden, maar was nu gehandicapt, omdat Sjoukje Visser op een verlate huwelijksreis was. Haar plaats werd ingenomen door Hendrieke van der Schoot, die tegenwoordig in Harlingen woont. Dus toch nog een plaatselijke favoriet op de lijst! Zij moesten het opnemen tegen het partuur van Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra en dat werd een prachtige strijd. Natuurlijk werden de meeste opslagballen meteen gericht op Hendrieke en dat was in het begin ook succesvol. Het partuur van Anne Monfils nam een 3-0 voorsprong, maar daarna kwam er een kentering. Manon ging voorin het perk staan en ze kwamen terug tot 3-2. Via 4-2 werd het daarna zelfs 4-5 voor Manon. Toch ging de partij daarna nog verloren op 5-5 en 6-2.

Het partuur van Anne Monfils won daarna eenvoudig de halve finale van Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma met 5-2 en 6-0 en bereikte zo de finale.

De andere finalist was het partuur van Iris van der Veen, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Zij wonnen moeizaam de eerste omloop van Sietske Okkema, Marine Tiemersma en Martzen Deinum. Na een snelle 0-2 achterstand kwamen ze beter in hun spel en wonnen met 5-4 en 6-0. De halve finale werd daarna eenvoudig gewonnen met 5-2 en 6-0 van Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Marije van der Meer.

In de finale kwamen ze er niet aan te pas tegen het partuur van Anne Monfils: 1-5 en 0-6

De strijd om de derde prijs was wel heel spannend, ook al leek het daar in het begin helemaal niet op. Het partuur van Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma nam een 4-0 voorsprong, maar toen kantelde de partij volledig. Pas met een volle telegraaf viel hier de beslissing, toen de bal net voor de kaats werd gekeerd en het partuur van Joukje Kuperus toch nog aan het langste eind trok!

De prachtige kettinkjes werden daarna uitgereikt door Jan Nieuwenburg en hij bedankte niet alleen de scheidsrechter, maar ook alle keurmeesters, telegrafisten en aanmerkers voor hun inzet om deze partij vlot te laten verlopen.

Uitslag:

1e prijs: Anne Monfils, Kimswerd, Nynke Sijbrandij, Dearsum en Marrit Zeinstra, Peins.

2e prijs: Iris van der Veen, Franeker, Imke van der Leest, Easterein en Sjanet Wijnia, Wommels

3e prijs: Joukje Kuperus, Oentsjerk, Klasine Huistra, Reduzum en Marije van der Meer, Leeuwarden.

(Foto’s: Simon de Groot)

Jeugd kv Eendracht oppermachtig op afdelingswedstrijd federatie Barradeel

dinsdag, juli 12th, 2016

SINT ANNAPAROCHIE – De Harlinger kaatsjeugd presteert momenteel boven verwachting goed op de wedstrijden van zowel de federatie als de KNKB. Bijna elk weekend komt er wel één van de jeugdleden met een krans naar huis. Afgelopen zondag op de afdelingswedstrijd van de federatie Barradeel in Sint Annaparochie stonden er drie Harlinger parturen op de lijst. In elke categorie (welpen, pupillen en schooljeugd) deed er een partuur mee.

Een  moeder van twee van de kaatsers, Anneke Haarsma, schreef er een mooi stukje over.

Zoals ik al had gezegd:  “Het wordt een mooie kaatsdag”,  werd het uiteindelijk een geweldige dag voor alle jongens en meisjes van KV Eendracht. Met drie parturen reden we naar Sint  Annaparochie voor een afdelingspartij bij de federatie Barradeel.

V.l.n.r. boven: Davy de Haan, Rick Alberda, Djé Jorna  Midden: Emma Jeeninga, Jaimy Koel en   Koos Jorna Onder: Jordy de Haan en Dylan Koel.

V.l.n.r. boven: Davy de Haan, Rick Alberda, Djé Jorna
Midden: Emma Jeeninga, Jaimy Koel en Koos Jorna
Onder: Jordy de Haan en Dylan Koel.

Bij de welpen stonden Jaimy Koel,  Davy de Haan (alias Hotze Skuul) en Koos Jorna op de lijst voor het poultje kaatsen.  Ze moesten kaatsen tegen een paar hele goeie dames uit St Annaparochie. Al gauw  3 eersten achter (oeps), dat was niet de bedoeling… dus effe peptalk en maar weer knallen met die ballen.  En ja hoor!!!  Ze kwamen weer op stoom…   Kleine Hotze werd bij deze wedstrijd niet echt bij het spel betrokken, maar  mochten ze dit potje winnen,  dan werd daar wel even korte metten mee gemaakt.  De wedstrijd werd gewonnen met 5-4 6-2.

De tweede partij ging vliegend!!!  Davy  ging voor minst op en plaatste een flink aantal zitballen. HOPPA!!

De derde partij tegen Sexbierum. Altijd moeilijk, maar door elkaar goed te coachen en positief te praten naar elkaar toe,  werd ook deze gewonnen:  5-4 6-6.

Op naar de finale tegen Tzummarum. Alle remmen gingen los. De jongens stonden te kaatsen als leeuwen.  Bij de stand 5-0 6-0 stond Hotze voor in het perk en ramde de bal zo voorbij de kaats…. GEKKENHUUS  FEEST  KAMPIOENEN !!  Geweldig om te zien hoeveel plezier de mannen onderling hebben. Jammer dat er geen koningsprijs bij de welpen is . Dan ging deze naar Hotze Skuul alias Davy de Haan. Wat een heerlijk joch !!

Bij de pupillen waren het Jordy de Haan (bijgenaamd Gert Anne van der  Bos),  Dylan Koel en Emma Jeeninga,  die de eerste prijs in de verliezersronde binnen sleepten. TOP gedaan hoor.

En zo komen we bij de schooljongens. Djé  Jorna en Rick Alberda kwamen samen uit in deze categorie. En wat een dreamteam deze twee samen. Als het bij de een even niet lukte , pepte  de ander hem weer  op en andersom!  Heel belangrijk, omdat het zo maar kan zijn dat eentje het niet meer ziet zitten, terwijl dit helemaal niet nodig is.  Djé en Rick kaatsen de eerste partij tegen Sexbierum en wonnen deze met 5-2 6-4.  De 2e partij tegen een ander partuur van Sexbierum wonnen ze.  Op naar de finale!!!

Djé en Rick namen het op tegen Roan Hooghiemster en Sil van der Geest, twee geduchte tegenstanders uit Wijnaldum.   Het leek er op dat ze goed van start gingen, zo maar  een spel  voor voor Djé en Rick.  En dan gebeurt het… wat zal het zijn,  moeheid,  dwarsigheid,  geen zin meer?…De jongens begonnen tegen zichzelf te kaatsen en lieten punten liggen.

De stand werd gelijk getrokken door Roan en Sil.  Djé liet de kop  hangen, maar daar had Rick (gelukkig) geen zin in. Hij begin zijn maat op te peppen. Dankzij de woorden van Rick  begon  Djé er ook weer in te geloven en de jongens gingen weer kaatsen.  Je bent een topper, Rick !

De partij werd gewonnen met 5-5 6-4.  GEWELDIG!!

Anneke, bedankt voor je mooie stukje. KV Eendracht is natuurlijk bijzonder trots op de jeugdleden, die allemaal zo’n prachtig seizoen beleven.

Dylan Drent wint Hotze Schuil Partij

maandag, juli 4th, 2016

HARLINGEN – Na een matige seizoensstart op het 1e klas niveau, is Dylan Drent sinds vorig weekend succesvol op de hoofdklas. Na twee overwinningen in de vrije formatie in Holwerd en Berlikum was het zondag raak in Harlingen. Voor de derde keer ging de krans mee naar huis en dat was de eerste keer op het eigen Eendrachtveld op de bekende Hotze Schuil Partij. Het was bovendien erg lang geleden dat een Harlinger dit heeft gepresteerd, want de laatste keer was volgens de Leeuwarder Courant in 1971, toen Gerrit van der Heide in eigen stad won.

De weergoden waren kv Eendracht zondag gunstig gezind, want het was prachtig weer en het veld lag er keurig en feestelijk aangekleed bij. Het muziekkorps uit Tzum speelde ’s middags in de mooie muziektent en de feesttent, de tribune, de snack – en viswagen plus de versiering maakten het plaatje compleet. Het publiek komt tegenwoordig niet meer in grote aantallen naar het kaatsen, maar er viel voor de aanwezigen genoeg te genieten en er heerste een gezellig sfeer op en rond het veld.

De wedstrijd was voor het eerst een d.e.l. wedstrijd en die partijen trekken over het algemeen ook iets minder publiek. Volgend jaar maar weer vrije formatie!

Er stonden tien parturen op de lijst en er waren twee geblesseerden, die zich hadden afgemeld, zodat er bijgeloot moest worden. Door verlies in de eerste omloop kwamen ook Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra hiervoor in aanmerking. Zij pakten allebei het goede lot en mochten het dus nog een keer proberen. Voor Taeke leverde dit geen prijs op, want hij verloor in de tweede omloop. Gert-Anne van der Bos had meer succes, want hij wist hierdoor nog de derde prijs te winnen.

Dylan Drent versloeg deze beide mannen allebei een keer. Hij won in de eerste omloop met zijn maten Marten Bergsma en Hendrik Kootstra, namelijk van Gert-Anne met de duidelijke cijfers 5-1 en 6-0 en hij won in de tweede omloop van Taeke met  5-3 en 6-2. Via een staand nummer kwam Dylan in de finale.

Hiervoor plaatsten zich ook Peter van Zuiden, Alle Jan Anema en Hans Wassenaar. Zij kwamen via een gemakkelijke overwinning van 5-1 en 6-2 en een staand nummer in de halve finale en daar wonnen ze van Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Steven de Bruin met 5-2 en 6-0.

In de finale startte de latere koning Marten Bergsma slecht met drie buitenslagen en een bovenslag van Hans Wassenaar, de koning van vorig jaar. Daarna kwam Marten beter op dreef en net als in de eerste partijen sloeg hij uitstekend op en hield het perk Anema-Wassenaar goed onder controle. In het perk waren Dylan Drent en Hendrik Kootstra goed op slag en er verdwenen regelmatig ballen op de huizen en in de tuinen achter de boven. Gelukkig zijn de meeste ballen weer terug gevonden door Gerrit bij de Weg, die de hele dag een belangrijke taak had om deze ballen weer te zoeken. In Harlingen hebben we helaas geen hond, zoals in Beetgum, die gek is op het zoeken van kaatsballen.

Dylan Drent en zijn maten liepen de finale vlot door en de winst werd veilig gesteld op 5-2 en 6-0 met een mooie bovenslag van Dylan.

Voorzitter Jan Nieuwenburg kon hierna de waardebonnen van sponsor Oswald van de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek uitreiken aan de prijswinnaars. Hij bedankte iedereen die meegeholpen had en ook de scheidsrechter en de masseur. De scheidsrechter had ook nog gezorgd voor een primeur op de Friese kaatsvelden dit jaar, want na overleg met kv Eendracht waren er deze keer zijlijnen gelegd bij de opslag. Dit was om het scheve opslaan beter te kunnen controleren. Er is namelijk discussie tussen de scheidsrechters en het hoofdbestuur. Het scheve opslaan is dit jaar verboden en de scheidsrechters kunnen dit niet goed controleren. Met dit kleine zijlijntje was dit wel goed te controleren. Het verdient aanbeveling om dit bij alle hoofdklasse wedstrijden te doen!

Zaterdag zijn de schooljongens aan de beurt bij kv Eendracht. Dan wordt de Pier Glas Partij gespeeld en het is dit jaar een knkb d.e.l. wedstrijd, met ook weer deelnemers uit eigen stad. Het begint om 10.00 uur en iedereen is natuurlijk welkom om de jongens aan te moedigen.

Zondag wordt er ook gespeeld, maar dan met de zachte bal: de Nr1.Hypotheek partij, waarbij tweetallen tegen het elkaar opnemen. Bij voldoende deelname wordt er apart gespeeld door de dames in hun eigen categorie. Zondag begint het om 11.00 uur. (Foto’s: Henk Bootsma)

Dames hoofdklasse kaatsen in Kimswerd

maandag, juli 4th, 2016

HARLINGEN – Zondag 3 juli waren de beste kaatsters uit Friesland in Kimswerd. Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ organiseerde de KNKB del wedstrijd voor de dames hoofdklasse. Op de lijst stonden acht parturen. Het op papier sterkste drietal maakte de verwachting waar en wist de fraaie kransen  te winnen.  Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia kregen het niet kado. In de finale tegen Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Anne Monfils werd het nog ontzettend spannend. Trio Okkema wist een 4-1 en zelfs 5-2 achterstand weg te werken tot uiteindelijk vijf eerste gelijk.  Sjanet Wijnia maakte 4-4 door een bovenslag bij een grote kaats. De tweede kaats sloeg SietskeOkkema buiten. De wedstrijd eindigde door een buitenslag van over de dag heen goed opslaande Sietske Okkema.

De wedstrijd om de derde prijs ging tussen Marije Hiemstra, Marte Altenburg en Manon Scheepstra en Anna-Brecht Bruinsma, Hermine Sytema en Marrit Zeinstra. De 3M’s waren goed bij de les en maakten weinig fouten: 5-0 6-6 winst.

Uitslag:
1. Ilse Tuinenga (Berltsum), Imke van der Lees (Easterein) en Sjanet Wijnia (Wommels)
2. Sietske Okkema (Easterein), Sandra Hofstra (Wjelsryp) en Anne Monfils (Kimswerd)
3. Marije Hiemstra (Easterein), Marte Altenburg (Grou) en Manon Scheepstra (Franeker)

Komende zaterdag 9 juli staat de Federatiewedstrijd voor de jeugd op het programma. Vanaf 10 uur is iedereen welkom. Kijk voor meer informatie op www.kvdehelfrichs.nl of op Facebook.