Posts Tagged ‘gemeente harlingen’

Handhaving containertijden Harlingen vooral bedoeld voor het te lang bij de weg laten staan

maandag, november 14th, 2016

HARLINGEN – Het bericht dat de gemeente strenger gaat controleren op verschillende overlastfeiten heeft veel reacties losgemaakt. Vooral wanneer de container bij de weg mag staan, zorgde voor een grote hoeveelheid reacties. De gemeente begrijpt dat de huidige regels niet voor iedereen haalbaar zijn. De gemeente gaat dan ook niet direct handhaven op de 7.00 uur regel.

Klachten over te lang laten staan van de container

Zeer regelmatig wordt geconstateerd dat containers soms meerdere dagen blijven staan nadat deze zijn geleegd. Inwoners dienen hierover vaak klachten in bij de gemeente. Met name hierop gaat de gemeente in actie komen. Het spijt ons dat dit niet duidelijk in de berichtgeving naar voren is gekomen. Daarnaast gaat de gemeente op korte termijn de containertijden aanpassen. Op dit moment wordt bekeken welke tijden hiervoor gaan gelden.

Overige handhaving

Veel mensen ervaren daarnaast overlast van medebewoners die bijvoorbeeld hondenpoep niet opruimen of afval dumpen. Hier wordt de gemeente regelmatig op aangesproken. We gaan de komende tijd controles opvoeren voor de volgende overlastfeiten:

  • Honden niet aangelijnd op plekken waar dit wel moet;
    Honden mogen alleen loslopen in het Harlinger bos, op het strand (van september tot en met april) en buiten de bebouwde kom.
  • Honden- of paardenpoep dat niet opgeruimd wordt;
  • Afval op grond gooien in plaats van in de afvalbakken;
  • Afval dumpen;
  • Caravans of aanhangwagens langer dan 72 uur op een openbare parkeerplaats zetten.

Reactie gemeente Harlingen op geruchten dat Wim Smits uit de Voorstraat moet verdwijnen

maandag, november 7th, 2016

HARLINGEN – De afgelopen dagen is het gerucht verspreid dat de gemeente Harlingen ondernemer Wim Smits uit de Voorstraat wil hebben. Dit gerucht klopt niet. Hieronder volgt een reactie van de gemeente.

De gemeente Harlingen doet onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de bibliotheek en het gemeentelijke museum. Hierbij wordt ook gekeken naar het pand tussen het museum en de bibliotheek. Onderzocht wordt of dat pand (dat fotograaf Wim Smits huurt) betrokken kan worden bij de mogelijke samenwerking. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is op dit moment nog niet bekend. Wél is er alvast gesproken met de heer Smits om hem hierbij te betrekken.

Wethouder Kuiken: “Dat er geruchten zijn dat de gemeente de winkel van Wim Smits weg wil hebben is erg jammer. Ze kloppen niet. De gemeente heeft met de heer Smits gesproken over de plannen voor het museum en de bibliotheek. Onderdeel van dat plan is dat de heer Smits ergens op de Voorstraat zijn fotografiewinkel kan voortzetten. We vinden de winkel van Wim Smits namelijk zeer belangrijk voor Harlingen. Velen maken gebruik van de diensten van de heer Smits en de gemeente wil de fotograaf dan ook graag op de Voorstraat in Harlingen behouden.”

“Mocht Wim Smits bijvoorbeeld een andere locatie op de Voorstraat kunnen vinden, dan is het mogelijk de bibliotheek en het museum te uit te laten groeien tot een cultureel centrum. Zo zijn er al gesprekken geweest met een boekhandel en andere partijen die onderdeel uit willen maken van dit culturele centrum. Dat zou een prachtige kans zijn voor Harlingen. We zijn over de verdere planvorming met de heer Smits in gesprek.”

D66 stelt vragen over risico’s kunstgras voor sporters

donderdag, oktober 6th, 2016

HARLINGEN – Naar aanleiding van de uitzending van het programma Zembla op woensdag 5 oktober jl. is er onrust ontstaan over de gezondheidsrisico’s door het voetballen op kunstgrasvelden die zijn aangelegd met een zogenaamd rubbergranulaat. De effecten van dit granulaat op de gezondheid van de sporters (en omwonenden) zijn volgens het televisieprogramma onvoldoende onderzocht.

De voetbalclubs in Harlingen verwijzen naar het standpunt van de KNVB dat er naar aanleiding van een onderzoek van de RIVM uit 2006 geen risico bestaat, maar dat mogelijk aanvullend onderzoek nodig is.

D66 Harlingen stelt naar aanleiding van de onrust de volgende vragen.

Gemeente doet onderzoek naar behoefte van mantelzorgers

zaterdag, augustus 13th, 2016

HARLINGEN – De gemeente Harlingen wil graag weten waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Daarom start de gemeente vanaf 20-06-2016 tot september 2016 een onderzoek naar mantelzorgers. Met deze uitkomsten wil de gemeente de mantelzorgers beter begeleiden.

Over het onderzoek

De gemeente start vanaf 20-06-2016 met het onderzoek voor 24 jaar en ouder, die het afgelopen jaar in de gemeente Harlingen mantelzorg hebben gegeven. Omdat er ook veel kinderen en jongeren mantelzorgers zijn, wordt vanaf september ook een onderzoek gestart speciaal voor kinderen en jongeren van 10 tot 24 jaar.

Doe mee met het onderzoek

Bent u het afgelopen jaar mantelzorger geweest? Dan vragen wij u mee te doen aan ons onderzoek. U kunt de enquête gewoon thuis op de computer invullen via www.partoer.nl/mantelzorgharlingen. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u de gemeente Harlingen bij het maken van beleid. Alles wat u invult is anoniem.

Heeft u zelf geen computer of internet dan kunt u een papieren vragenlijst ophalen of invullen bij de volgende adressen: MFC Het Vierkant, Gemeentehuis, MCL Harlingen en De Batting, Zorgcentrum De Spiker, Wooncentra Almenum en Harlinga, Kerkgemeenschappen, Thuiszorgorganisaties , Huisartsen, Bibliotheek, ( secretaresse) Dorpshuis “De Spil “ (secretaresse) Doarpshûs “ De Bijenkoer”

Wat is mantelzorg?

Veel inwoners bieden hulp of zorg aan bekenden met gezondheidsproblemen. Denk aan uw partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of ouderdom. Voorbeelden zijn hulp bieden bij het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer of klusjes. We spreken van mantelzorg wanneer het gaat om zorg die de gewone zorg overstijgt.

Tot slot

Wij hopen dat zoveel mogelijk mantelzorgers mee willen doen aan het onderzoek. Daarnaast maakt u kans op het winnen van een tablet! Deze wordt na het onderzoek uitgereikt aan de winnaar.

Gemeente Harlingen sluit 2015 af met voordeel van bijna € 3,5 miljoen

maandag, juni 20th, 2016

HARLINGEN – De gemeente Harlingen sluit 2015 af met een positief resultaat van €3.494.000. In de begroting van 2015 werd nog uitgegaan van een negatief resultaat. Onder meer de lagere uitgaven in het sociaal domein en de hogere opbrengsten van de haven- en kadegelden zorgen er voor dat deze negatieve verwachting omgebogen is in een positief resultaat.

Overschot reserveren voor het Sociale Domein

De ramingen in het sociaal domein waren met veel vraagtekens omgeven. Historische gegevens waren niet beschikbaar en van de zorgkantoren werd mondjesmaat informatie ontvangen. In totaal is het sociaal domein €1.501.000 voordelig uitgevallen. Dit komt onder andere doordat de uitvoering bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een voordeel liet zien van € 812.000 terwijl de kosten van de stadsteams €191.000 lager uitvielen.

Wethouder Boon is gelukkig met het positieve jaarresultaat, maar blijft wel voorzichtig. “Met dit bedrag moet voorzichtig worden omgesprongen. We weten dat de uitkeringen van het Rijk de komende jaren kleiner zullen worden. Dus het is heel verstandig om het overschot te reserveren voor het Sociale Domein”.

Hogere opbrengsten haven- en kadegelden

Wethouder Boon is zeer tevreden over de hogere opbrengsten van haven- en kadegelden. Boon: “de haven kende in 2015 een prima resultaat. Dit komt door de toename van verschillende havenactiviteiten, waaronder de mosselaars, steenoverslag en de pleziervaart. Ook de dijkwerkzaamheden op Ameland hebben voor een toename van havenactiviteit in Harlingen gezorgd”.

De gemeente Harlingen voegt €1,4 miljoen toe aan de Algemene investeringsreserve. Dit budget kan ingezet worden voor nieuwe wensen vanuit de gemeenteraad en het College. In het najaar spreekt de gemeenteraad over de begroting van 2017 waar nieuwe wensen in opgenomen kunnen worden.

Op woensdag 29 juni spreekt de commissie over de Jaarstukken, vervolgens besluit op woensdag 13 juli de gemeenteraad over de Jaarstukken.

Download

Oorlogsgravenstichting bedankt Consul van de Gemeente Harlingen met zilveren erespeld

woensdag, maart 9th, 2016

Als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Harlingen ontvangt Martin Kwast op woensdag 9 maart een zilveren erespeld uit handen van Roel Broer, Plaatsvervangend algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting. Deze uitreiking vindt 14.00 uur plaats op het stadhuis, Noorderhaven 86 in Harlingen.

18 jaar
De heer Kwast neemt na bijna 18 jaar afscheid als consul. In deze rol was hij sinds 1998 de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Harlingen. en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Harlingen liggen 13 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 77 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven.

erespeld

v.l.n.r. Adry Attema-Dijkstra, burgemeester Sluiter, Martin Kwast, Wanda van der Hoek en Roel Boer. Foto: Joachim de Ruijter

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers levend bij huidige en toekomstige generaties. Dit doen wij door hun levensverhalen te verzamelen en te delen en het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld. In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. De consuls spelen een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van deze graven. In heel Nederland ondersteunen bijna 400 consuls de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester.

U wilt een eigen bedrijf starten in de gemeente Harlingen?

dinsdag, februari 23rd, 2016

De gemeente Harlingen biedt een programma aan, gericht op het startend ondernemerschap. Met het Ondernemers Programma wil de gemeente ondernemerschap bevorderen door potentiële ondernemers te begeleiden en zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van hun bedrijf.

Uniek is dat deelnemers ook van de kans gebruik kunnen maken via SpareSpace te starten in een bedrijfs- of winkelpand in het Harlinger winkelcentrum.

Het Ondernemers Programma is gericht op startende ondernemers (ook zzp’ers) en daarnaast kunnen gevestigde ondernemers (delen van) het programma volgen. Niet alleen inwoners uit de gemeente Harlingen, maar ook mensen die in Harlingen een onderneming willen starten kunnen deelnemen.

Informatiebijeenkomsten
Het programma bestaat uit een reeks informatiebijeenkomsten, waarin alle aspecten van het ondernemerschap aan de orde komen, zoals Belastingen, Administratie, Marketing, Social Media, Verzekeringen, Financiering etc.  Aanvullend op deze bijeenkomsten worden de deelnemers individueel begeleid, afhankelijk van de behoefte van de deelnemer.

Bij voldoende deelname gaat het traject aan het begin van elk jaar van start. De data en tijdstippen van de bijeenkomsten worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 75,- (excl. btw) voor het gehele traject gevraagd.

Voor informatie over het traject en/of aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met Vizier Friesland:  Edwin Broekhof, tel. 06 – 30 95 98 10 of via mail: info@vizierfriesland.nl

Kerstboominzameling 2016 zware beproeving

maandag, januari 11th, 2016

HARLINGEN – Op woensdag 6 januari en vrijdag 8 januari 2016 vond de jaarlijkse kerstboom- inzameling plaats. Door de extreme ijzel was het voor de inzamelaars een zware en lastige klus. Door de medewerkers van de gemeente is extra hulp geboden om de bomen bij de inzamelplaatsen te krijgen. Voor elke ingeleverde boom kregen de kinderen een waardebon van € 0,50 die bij Intertoys is te verzilveren. Onder alle inzamelaars verloten we tevens drie prijzen.

Onderstaand zijn de winnende lotnummers weergegeven. De prijswinnaars kunnen hun prijs afhalen op woensdag 20 januari 2016 om 15:30 uur in het Stadhuis, Noorderhaven 86 te Harlingen, winnende lot meenemen. Bij de diverse inleverlocaties brachten kinderen in totaal 1763 bomen. De medewerkers van de gemeente Harlingen versnipperen de kerstbomen, waarna ze worden gecomposteerd. Graag willen we de kinderen, ouders en de medewerkers van de Gemeente Harlingen enorm bedanken voor hun inzet.

Locatie                                               Aantal bomen 

Westerzeedijk                                              371

Pleintje Stadhuis                                         180

Oosterpark,Vierkantdijk                            151

Oosterpark, Klipperstraat                         500

De Spiker                                                      206

Bynia State, Ropens en Ludinga              280

Wijnaldum en Midlum                                 75

Totaal                                                       1763  

Uitslag verloting

  •  1e prijs no.        0585
  •  2e prijs no.       3688
  •  3e prijs no.       3201

Jeugdraad over Willemshaven, Seun & Steun en Zonnepark

dinsdag, december 8th, 2015

HARLINGEN – Donderdag 10 december vergadert de Jeugdgemeenteraad van Harlingen over drie zeer uiteenlopende onderwerpen. De ontwikkelingen in de Nieuwe Willemshaven keren regelmatig terug. Omdat er veel nieuwe leden in de Jeugdgemeenteraad zitten, zal wethouder Maria le Roy op verzoek vanuit de leden de raad bijpraten over de stand van zaken: waartoe is al besloten, wat is in uitvoering en – vooral – wat gaat er nog komen.

De wethouder verwacht dat de jongeren ook met suggesties voor de verdere ontwikkeling komen. Al eerder bleek dat in de Jeugdgemeenteraad soms met andere ogen kijkt naar de toeristische ontwikkeling van Harlingen.

Kees Lugtmeijer en Gerben Wijnia, die met drie anderen Seun & Steun hebben opgericht, gaan de jongeren vertellen wat dit project inhoudt. Ongetwijfeld zullen de jeugdleden met veel vragen komen over de organisatie van hulp van burgers aan burgers. Ook de initiatiefnemers van dit project hebben vragen aan de jeugd. Tips voor de uitvoering zijn namelijk welkom. Ook ligt er al een concrete vraag om medewerking: wie wil voor Seun & Steun ene keer folderen?

Deze keer maar een onderwerp dat ook op de agenda van de gewone gemeenteraad staat. Ook de Jeugdgemeenteraad praat over deelname van de gemeente aan het Zonnepark Harlingen. De verwachting is dat de jongeren niet alleen op de financiële gevolgen ingaan. Al eerder – bij een discussie over windenergie – bleek dat nieuwe, schone energie bij de jeugd volop in de belangstelling staat.

Gemeente Harlingen

Informatieavond over de opvang van vluchtelingen goed bezocht

woensdag, november 18th, 2015

HARLINGEN – De informatieavond over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Harlingen is goed bezocht. Ongeveer 325 mensen kwamen dinsdagavond 17 november naar Trebol om in gesprek te gaan over de verschillende vormen van opvang en de rol die de gemeente hierin kan spelen. Er was ruimte voor het stellen van vragen en de sfeer was goed.

Het verplaatsen van de avond
De avond werd begeleid door mevrouw Arjette de Pree. Zij stelde eerst de vraag aan burgemeester Sluiter waarom de eerste informatieavond verplaatst moest worden. Sluiter stelde dat dit geen gemakkelijk besluit was, maar dat de avond zeer waarschijnlijk niet zou slagen wanneer de NVU de avond als podium zou gebruiken voor hun eigen campagne. Ook stelde De Pree de vraag of de gemeente Harlingen al een verzoek heeft ontvangen voor het openen van een noodopvanglocatie of een AZC. “Dit is niet het geval”, vertelde burgemeester Sluiter.

COA
Het COA was aanwezig om een actuele stand van zaken te geven omtrent de toestroom van vluchtelingen in Nederland. Het COA gaf aan dat er behoefte is aan AZC’s en gaat bij iedere gemeente na of dit mogelijk is. De gemeente Harlingen heeft dit verzoek nog niet ontvangen, zo vertelde het COA, maar mag een verzoek binnenkort wel verwachten.

Terugblik crisisopvang
Het Rode Kruis en het Leger des Heils waren uitgenodigd om kort terug te blikken op hun ervaringen tijdens de crisisopvang in de Waddenhal. Eind september heeft de gemeente daar 143 vluchtelingen opgevangen. De vrijwilligers kijken positief terug op de opvang. Majoor Kuijpers van het Leger des Heils vertelde dat tijdens de crisisopvang vrolijkheid werd afgewisseld door verdriet. “We hebben samen gelachen, gezongen en gedanst, maar hoorden ook de vreselijke verhalen uit het thuisland en de gevaarlijke vlucht. Het was een indrukwekkende ervaring”.

Vragen
De tweede helft van de avond bestond uit het beantwoorden van vragen uit het publiek. Naast het stellen van vragen kon men ook hun mening geven over het wel of niet opvangen van vluchtelingen in de gemeente. Tijdens dit gesprek was voor ieders mening ruimte en werd er op respectvolle manier met elkaar gesproken. De meeste personen die tijdens de avond hebben ingesproken, waren voor een bepaalde vorm van opvang van vluchtelingen in de gemeente Harlingen. Hierbij moet het aantal wel in verhouding staan met het inwonersaantal van de gemeente en moet er voor deze mensen voor voldoende tijdverdrijf gezorgd worden.

Bedankt
Tot slot bedankte burgemeester Sluiter iedereen voor hun komst en het open gesprek dat gevoerd kon worden. Burgemeester Sluiter gaf daarnaast aan dat er begonnen wordt met een verkenning naar wat er in de gemeente mogelijk is voor wat betreft het opvangen van vluchtelingen en welke locaties in de gemeente hier eventueel geschikt voor (te maken) zijn. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt er wederom een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen.

Foto: Nick den Boer

Harlingen.nl