Posts Tagged ‘fryslan’

Vuilwaterboot weer actief op Friese wateren

vrijdag, mei 13th, 2016

FRYSLÂN – Vanaf vrijdag 12 mei kunnen watersporters in Fryslân hun toiletwater weer kwijt bij de Vuilwaterboot. Net als voorgaande seizoenen vaart deze boot door het Friese merengebied om toiletwater van plezierboten in te zamelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan schoner zwemwater. De service van de Vuilwaterboot is gratis en onderdeel van de Schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Verschillende partijen op het gebied van recreatie, milieu en watersport werken hierin samen om het vaar- en zwemwater van Fryslân schoon te houden.

De schippers van de boot zamelen niet alleen vuilwater in, ze verstrekken ook informatie over schoon en veilig vaar- en zwemwater. Zo wijzen ze watersporters erop dat ze hun vuilwater kunnen opvangen en afgeven bij een van de 110 vuilwaterinnamestations in Fryslân. Ook delen ze kaarten uit waar deze stations op staan.

Nieuwe zuiveringsinstallatie op Vuilwaterboot
De voorgaande jaren was de inzet van de Vuilwaterboot al erg succesvol. Om de diensten nog beter te maken, installeert Afmitech uit Joure binnenkort een zuiveringsinstallatie op de boot. Met behulp van deze installatie wordt het vuilwater direct en ter plekke gereinigd.

Vind de boot via de app
De Vuilwaterboot vaart tot het einde van het vaarseizoen, van donderdag t/m zondag van 9.00 tot 18.00 uur. De exacte locatie van de Vuilwaterboot is continu zichtbaar in de app van De Marrekrite. In diezelfde app is ook het dichtstbijzijnde vuilwaterinnamestation te vinden. De app van De Marrekrite is beschikbaar voor Android en voor iOS.

Meer informatie over de Schoonwatercampagne en de Vuilwaterboot is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl

De Schoonwatercampagne is een initiatief van Recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Noord, de Friese Milieu Federatie en Provincie Fryslân. Zij willen het belang van schoon water benadrukken en het gebruik van vuilwaterinnamesystemen promoten.

Friesland staat voor een grote uitdaging

dinsdag, maart 22nd, 2016

In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar.

Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Het zijn ambitieuze doelen, maar ze zijn haalbaar. U kunt hierbij helpen door uw grondstoffen goed te scheiden van het afval en alles in de juiste bak te gooien.

U sorteert voor, wij doen de rest

Uw restafvalcontainer en uw gft-container krijgen nieuwe scheidingsregels en een nieuwe naam: de Sortibak en de Biobak. In de Sortibak hoort het waardevolle PMD-afval (plastics, metalen en drankenkartons) en het afval dat u niet apart kunt inleveren, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled. Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval heeft u een aparte container of speciale inleverpunten. Deze materialen mogen niet in de Sortibak.

Samen halen we alles eruit

In uw afval zitten vele grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima gerecycled worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor ‘schone’ soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval, glas, etc. Als deze niet in de juiste bak worden aangeboden, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. Daarom is het belangrijk dat u zich goed aan de scheidingsregels houdt. Uw inzet is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.

Sortibak (grijze container):

Kunststof verpakkingen,  blik, drankenkartons (melk- en sappakken en –pakjes), niet apart in te leveren afval zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken, etc. De verpakkingsmaterialen van kunststof en blik en de drankenkartons worden uit de Sortibak teruggewonnen en gerecycled. De rest wordt verbrand.

Biobak (groene container):

Etensresten, organisch keukenafval, groente-, fruit- en tuinafval, klein snoeiafval, snijbloemen, kattengrit met milieukeur (overige kattengrit moet in de grijze container) etc. In de Biobak mogen ook composteerbare plastic zakjes. De inhoud van de Biobak wordt gecomposteerd.

Oud papier en karton:

De vuistregel is dat het materiaal schoon en droog moet zijn. Vervuilde gebak- en pizzadozen horen in de Sortibak, dit wordt verbrand. Alle oud papier en karton wordt gerecycled.

Verdere opsomming scheidingsregels van:

  • Glas
  • Textiel
  • Klein Chemisch Afval
  • Elektrische apparaten
  • Frituurvet
  • Bouw- en sloopafval
  • Grof huisvuil

Lancering Museum.frl: meer dan 70 musea in Fryslân online op één website!

woensdag, februari 3rd, 2016

Museumfederatie Fryslân lanceert maandagmiddag 8 februari samen met gedeputeerde Sietske Poepjes en deelnemende musea de nieuwe website Museum.frl. Na maanden bouwen en vullen wordt de website feestelijk gelanceerd in het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Met alle musea in Fryslân zorgen we met Museum.frl als basis voor een compleet beeld van het museale Fryslân: voor museumbezoekers en samenwerkingspartners!

De website presenteert de musea in Fryslân met alle activiteiten, arrangementen en nuttige bezoekersinformatie. De website gaat van start met meer dan 70 musea die lid zijn van Museumfederatie Fryslân. De musea hebben allemaal een eigen account waarmee de eigen museuminformatie up-to-date te houden is. Ook musea in Fryslân die geen lid zijn van de federatie kunnen – tegen betaling – een account krijgen op de website.

De website is geschikt voor alle apparaten – pc, mobiel, tablet – en vormt een goede basis voor (online) marketingcampagnes. De website vormt daarnaast de basis voor de promotie van evenementen als ‘Help pake en beppe de vakantie door’ in de voorjaarsvakantie en de museumweek. Hier doen jaarlijks veel musea aan mee met een eigen programma. Met gezamenlijke promotie brengen we deze succesvolle evenementen jaarlijks naar een hoger niveau met een groter bereik.
Het programma – lancering Museum.frl

15.45 Inloop
16.00 Inhoudelijk programma met:
– Woord door gedeputeerde Sietske Poepjes van Provinsje Fryslân
– Totstandkoming Museum.frl door Mirjam Pragt, Museumfederatie Fryslân
– Aanwezige musea ondertekenen symbolisch de samenwerking aan collectieve promotie
– Lancering door druk op de knop door gedeputeerde Sietske Poepjes
16.45 Afsluitend drankje

Locatie: Koninklijk Eise Eisinga Planetarium te Franeker.
Datum: maandag 8 februari

Nieuw Provinciaal GrienLinks bestuur

dinsdag, januari 26th, 2016

LEEUWARDEN – Op de Provinciale Ledenvergadering van GrienLinks afgelopen zaterdag 23 januari in het Tromp Theater in Leeuwarden, zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Rebecca Slijver (34 jaar) uit Brantgum is de nieuwe penningmeester en volgt Theo van Bruggen op. Bertjan van de Lagemaat volgt Simone de Vries op als secretaris. De Vries en Van Bruggen werden door voorzitter Jochem Knol uitdrukkelijk dank gezegd voor hun inzet binnen het GrienLinkse bestuur. Simone de Vries moet vanwege haar gezondheid afhaken en Theo van Bruggen kan het bestuurslidmaatschap niet meer combineren met zijn werkzame bestaan.

Rebecca Slijver is raadslid in Dongeradeel, moeder en actief binnen het groene sociale beleid in de gemeente. Bertjan van de Lagemaat (35 jaar) neemt ook een gedegen GroenLinkse bagage mee vanuit het Groningse; steunfractielid, als student actief betrokken bij GroenLinks, en Statenlid. Bertjan is predikant in Beetsterzwaag. Annet Bakker maakt het viertal compleet Er is tenslotte veel werk te verzetten in de opmaat naar de verkiezingen: in 2017 2de Kamer-, in 2018 Raadsverkiezingen en in 2019 Statenverkiezingen. Na de vergadering in Leeuwarden volgde een Economie Salon, een discussie met als thema: Voorwaardelijk versus Onvoorwaardelijk basisinkomen. De GroenLinksers Brigitta Scheepsma, raadslid Tytsjerksteradiel en Jan Atze Nicolai, PAL GroenLinks raadslid in Leeuwarden maken zich sterk voor het basisinkomen. 2018, Kulturele Haadsted Ljouwert is wat hen betreft een stip op de horizon om het basisinkomen in Fryslân van de grond te tillen.

Politienieuws uit de provincie van 24 januari

zondag, januari 24th, 2016

Dagelijks het laatste politienieuws uit de provincie Fryslân. Met vandaag:

Met mes in gezicht gesneden
Leeuwarden – Een 51-jarige inwoner van Leeuwarden werd zaterdagavond in de Wiardastraat in zijn woonplaats met vermoedelijk een stanleymes in zijn gezicht gesneden. Een 48-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer werd korte tijd later door de politie als verdachte aangehouden.

De 51-jarige wilde op de Wiardastraat iemand uit zijn auto laten toen hij werd aangesproken door de 48-jarige kennis. Deze zou volgens het slachtoffer nagenoeg direct met een stanleymes hebben uitgehaald. De man zou erger hebben weten te voorkomen door het gas diep in te trappen. De 48-jarige is waarschijnlijk nog een stuk door de auto meegesleept. Hij bleek aan zijn been gewond toen de politie hem bij zijn woning opzocht en arresteerde. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het geweld was.

Verdachte aangehouden na schuurinbraak
Noardburgum – De politie heeft zaterdagochtend een 38-jarige man uit Groningen aangehouden kort na de melding van een inbraak in een schuur.

Agenten kwamen bij de melding van de inbraak, die tegen half acht werd ontdekt, aan de Zevenhuisterweg. Daar was onder andere gereedschap gestolen. Bij een onderzoek werd de verdachte, een bekende van de politie, in de buurt aangetroffen. Hij had spullen van de inbraak bij zich en werd aangehouden. De man is voor een nader onderzoek meegenomen naar het bureau en ingesloten.

Alcomobilist met ongeldig verklaard rijbewijs
Leeuwarden – In de nacht van zaterdag op zondag troffen agenten omstreeks 01.00 uur een voertuig aan op de Archipelweg te Leeuwarden. Bij controle bleek dat de bestuurder teveel alcohol had genuttigd.
Uitslag ademanalyse aan het bureau gaf 845 Ug/l aan, wat normaal gesproken een invordering van het rijbewijs inhoudt. Echter deze 33-jarige inwoner van Leeuwarden reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Aangezien de Leeuwarder al vaker was betrapt op het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs werd zijn voertuig in beslag genomen. In de afgelopen 2 jaren is hij 5x betrapt op het rijden onder invloed en het rijden met een ongeldig rijbewijs.
De Leeuwarder kreeg een dagvaarding mee en zal zich op korte termijn moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Boetes openstaan en buiten gebruik stelling voertuig
Leeuwarden – In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 02.00 uur zagen agenten een bestuurder van een auto met hoge snelheid over de Tuinen te Leeuwarden rijden. Bij controle bleek dat het rijbewijs van de bestuurder, een 24-jarige inwoner van Leeuwarden, al was ingenomen vanwege openstaande bekeuringen.
Tevens bleek dat er een buitengebruik stelling op het voertuig zat, de Leeuwarder had nog een boete openstaan van 1200 euro.
Het buiten gebruik stellen van een voertuig is een dwangmiddel dat de officier van justitie kan inzetten wanneer er nog een bedrag open staat in een zaak. De officier van justitie kan een voertuig voor een periode van maximaal vier weken in beslag nemen en buiten gebruik stellen. Als de boete niet binnen deze periode is betaald kan het voertuig worden vernietigd of verkocht.
Het voertuig werd in beslag genomen, er werd een bekeuring uitgeschreven voor het rijden met een ongeldig rijbewijs en de Leeuwarder moest zijn reis verder te voet afleggen.

Aanhouding na vernieling voertuig
Leeuwarden – In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 00.30 uur stond de politie bij een uitgaansgelegenheid in Jirnsum. Er werd door een portier een persoon naar buiten gebracht welke verdacht werd van het openlijk gebruik van drugs in de uitgaansgelegenheid. Tijdens de fouillering werd echter geen drugs aangetroffen.
Aangezien deze 17-jarige inwoner van Heerenveen niet meer welkom was werd hij weggestuurd. De agenten zagen dat hij even verderop een voertuig bekraste, hierop werd hij aangehouden ter zake vernieling en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.
De tenaamgestelde van het voertuig moet nog aangifte doen van deze vernieling.

Politie.nl

Politienieuws uit de provincie van 23 januari

zaterdag, januari 23rd, 2016

Dagelijks het laatste politienieuws uit de provincie Fryslân. Met vandaag:

Automobilist met teveel drank op 23-01-2016
Leeuwarden – Zaterdagnacht omstreeks 03.00 uur werd een bestuurster van een voertuig staande gehouden door de collega’s. Bleek dat deze, 33-jarige inwoonster van Leeuwarderadeel teveel alcohol had genuttigd.
Op het bureau blies ze 460 Ug/l. Naast een beschikking van 570 euro kreeg ze 4 uren rijverbod opgelegd.
Ze zal tevens worden aangemeld voor het volgen van een EMA cursus.

Lastige klant in horecagelegenheid 23-01-2016
Leeuwarden – Zaterdagnacht omstreeks 04.00 uur een jongedame uit een horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier gezet door een portier. Persoon was behoorlijk onder invloed van alcohol en schreeuwde voortdurend tegen de portier, waarbij de persoon haar hoofd naar beneden werd gehouden. Het bleek dat de jongedame, een 22-jarige inwoonster van Leeuwarden aan het spugen was geweest in de richting van de portier.

Nadat de collega’s haar overnamen begon ze gelijk te schreeuwen tegen de collega’s en ook probeerde zij meerdere keren de collega’s te spugen. Ze werd aangehouden ter zake verstoren openbare orde en kreeg tevens een lokaalverbod voor de horecagelegenheid en is de komende jaren niet meer welkom in deze gelegenheid.

Gladheid oorzaak frontale botsing 23-01-2016
Nijeberkoop – Bij een frontale aanrijding op de provinciale weg N351 ter hoogte van Nijeberkoop zijn zaterdagmorgen drie personen gewond geraakt.

Vermoedelijk door gladheid raakte een auto, bestuurd door een 67-jarige inwoner van Sneek, in de slip en botste op een tegemoetkomende wagen. De inwoner van Sneek en zijn 69-jarige uit IJlst afkomstige passagier werden gewond naar het UMCG in Groningen gebracht. De bestuurder van de andere auto, een 22-jarige man uit Norg, werd met letsel naar het ziekenhuis in Drachten vervoerd. Bij de hulpverlening werd onder meer de traumaheli ingezet. De provinciale weg was vanwege het ongeluk geruime tijd gestremd.

Politie.nl

Duurzaam Bouwloket gelanceerd

zaterdag, januari 23rd, 2016

HARLINGEN – Op maandag 18 januari hebben 24 Friese gemeenten gezamenlijk het Duurzaam Bouwloket gelanceerd. Bewoners kunnen bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor vragen op het gebied van energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen die zij in en rondom de woning kunnen toepassen.

Over het Duurzaam Bouwloket
Het Duurzaam Bouwloket Fryslân wordt ingezet met als doel woningeigenaren te informeren, adviseren en te stimuleren hun woning energetisch te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Op de websitewww.duurzaambouwloket.nl/fryslan staat alle praktische informatie over diverse maatregelen zoals onder andere het toepassen van isolatie, plaatsen van zonnepanelen en laagdrempelige besparingstips. Daarnaast kunnen bewoners er terecht voor informatie over o.a. (lokale) subsidieregelingen, duurzaamheidsleningen en lokale gecertificeerde bedrijven.

Werk maken van energiebesparing
Vanuit Europa en het Rijk word er flink ingezet om de bestaande bouw te verduurzamen. Een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad is verouderd. Het overgrote deel van de particuliere woningen in Fryslân is gebouwd voor 1979. Dit betekent dat er kijkende naar de landelijke doelstellingen op het gebied van energiebesparing, onderhoud, kwaliteit en waarde behoud van de bestaande woningbouw een grote opgave ligt voor de komende jaren in Fryslân. Vandaar dat de 24 Friese gemeenten de handen ineenslaan en samen werk maken van energiebesparing en verduurzaming van het Friese woningbezit.

Politienieuws uit de provincie van 22 januari

vrijdag, januari 22nd, 2016

Dagelijks het laatste politienieuws uit de provincie Fryslân. Met vandaag:

Negen aanhoudingen in drugsonderzoek

Dokkum – De politie heeft in een onderzoek naar de handel in harddrugs in Dokkum negen aanhoudingen verricht. Zes van de negen verdachten zijn afkomstig uit Dokkum. Twee zijn afkomstig uit Damwald en Leeuwarden en een is zonder vaste woon- of verblijfplaats. De negen zijn in de leeftijd van 16 tot 39 jaar. Van de aangehouden verdachten zijn drie vrouw.

Handel aan minderjarigen
Bij de wijkagenten kwamen signalen binnen dat in Dokkum door een groepje in drugs werd gehandeld, waaronder aan minderjarigen. Alle reden om nader onderzoek te doen. Uiteindelijk kwamen de negen verdachten in beeld. Het vermoeden bestaat dat een deel van hen de afgelopen jaren drugs heeft verkocht. Dit gebeurde veelal om de eigen verslaving te bekostigen.

Negen aanhoudingen
Vorige week en het begin van deze week werden de negen aangehouden. Na verhoor werd tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Een deel van de verdachten mocht vervolgens naar huis. Twee van hen echter niet. Het is aan de rechter-commissaris om te beoordelen of ze langer vast moeten blijven zitten. Daarnaast moest ook een 39-jarige inwoner van Dokkum langer blijven zitten. Hij had veel boetes openstaan en moet daarom voor 20 dagen naar de gevangenis.

Vervolg onderzoek
Het onderzoek naar de handel in drugs in Noordoost Fryslân is nog niet afgerond. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Heeft u informatie over de handel in drugs? Bel dan de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Aanhoudingen na dood pup

Leeuwarden – De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met de dood van een jonge hond die vorige week ernstig verminkt in het water van de Potmarge in Leeuwarden werd gevonden.

Een 38-jarige inwoner van Leeuwarden wordt ervan verdacht dat hij de pup in zijn woning heeft geschopt waarna het dier overleed. In de politieverhoren ontkende de Leeuwarder dat hij verantwoordelijk is voor de dood van het beestje. Een 16-jarige werd eveneens aangehouden. De jongen had in eerste instantie beweerd dat de pup aan een onbekende was verkocht. Uit onderzoek bleek dat dit verhaal is verzonnen en dat hij mogelijk getuige is geweest van de dood van de pup.

Het dier is na de mishandeling zeer waarschijnlijk door de 38-jarige in het water van de Potmarge gedumpt. De forensische recherche heeft onderzoek in de woning waar de pup gedood is verricht. Beide verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie beslist zodra het onderzoek is afgerond.

Politie.nl

Politienieuws uit de provincie van 17 januari

zondag, januari 17th, 2016

Dagelijks het laatste politienieuws uit de provincie Fryslân. Met vandaag:

Gewapende overval op coffeeshop

Wolvega – 17-01-2016 Een coffeeshop aan de Heerenveenseweg in Wolvega is zaterdagavond overvallen door vermoedelijk drie mannen. De daders kwamen rond 23.00 uur de coffeeshop binnen. Zij bedreigden het personeel en klanten in de coffeeshop met een vuurwapen. Een personeelslid werd hierbij geslagen door één van de mannen.

De overvallers gingen er met zowel geld als verdovende middelen vandoor. De daders reden met de buit in een grijze auto weg. Meerdere aanwezige mensen zetten het bij het zien van de overvallers op een rennen. Een man en een vrouw raakten tijdens het vluchten licht gewond toen zij over een hek wilden klimmen. Beiden zijn door ambulancepersoneel behandeld aan hun letsel.

Zoektocht
De politie heeft een uitgebreide zoektocht gehouden naar de gevluchte overvallers. Deze zoektocht bleef zonder resultaat. De forensische opsporing heeft een sporenonderzoek in de coffeeshop verricht.

Getuigenoproep
De politie zoekt getuigen van de overval. Mensen die meer informatie over de overval, de daders en de gebruikte vluchtauto kunnen geven, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het landelijke telefoonnummer 0900-8844.

Hoge prioriteit
Gewapende overvallen krijgen vanwege de hoge impact op slachtoffers hoge prioriteit van de politie. De politie zet alles op alles om de daders van de gewapende overval op te kunnen sporen.

Man aangehouden na verlaten plaats ongeval

Harkema – 17-01-2016 Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 26-jarige man uit Harkema aangehouden bij een café in Harkema.

Kort daarvoor was de verdachte betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Reitsmastrjitte. Zijn auto raakte in een slip, waarna hij tegen een lantaarnpaal botste. Een agent die daar in zijn vrije tijd langsreed, schoot te hulp. De bestuurder ging er echter vandoor. De agent wist hem te achterhalen. Hierop viel de 26-jarige de agent meerdere malen aan. De agent kon zich echter goed verdedigen. De verdachte rende hierop een nabij gelegen café in. Via de achteruitgang probeerde hij te vluchten. Agenten, die snel ter plekke waren gekomen, konden de verdachte aanhouden. De man is ingesloten voor nader onderzoek. Op het politiebureau blies de bestuurder 680 ugl, wat omgerekend neerkomt op 1,55 promille alcohol in het bloed. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. De verdachte wordt gehoord.

Politie.nl

Politienieuws uit de provincie van 16 januari

zaterdag, januari 16th, 2016

Dagelijks het laatste politienieuws uit de provincie Fryslân. Met vandaag:

Beginnend bestuurder met teveel drank op

Leeuwarden 16-01-2016 – Zaterdag 16 januari, omstreeks 02.20 uur controleerde de politie een bestuurder van een voertuig op de Archipelweg te Leeuwarden.
Bij controle van het voertuig bleek dat de banden van de auto weinig tot geen profiel hadden, daar kreeg de bestuurder een bekeuring voor.
Uit controle bleek bovendien dat bestuurder, een 23-jarige inwoner van Leeuwarden teveel alcohol had gedronken.
Het resultaat op de ademanalyse was 665 Ug/l, waardoor zijn rijbewijs werd ingenomen. Tevens kreeg betrokkene een rijverbod voor de duur van 9 uren. Uit het rijbewijs register bleek tevens dat hij een beginnend bestuurder was en al eerder was gepakt voor het rijden onder invloed van alcohol.

Vier mensen aangehouden op verdenking van poging tot inbraak

Raerd / Gorredijk 16-01-2016 – Politieagenten hebben vrijdagmiddag vier mensen aangehouden op verdenking van poging tot inbraak in een loods op de Poppenwiersterdyk in Raerd. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Enschede, een 42-jarige vrouw uit Oldenzaal, een 28-jarige man zonder vaste woonplaats en een 29-jarige man uit Enschede.

Het viertal werd bij de loods overlopen door de 66-jarige eigenaar. De man deed direct melding bij de politie. Agenten zagen het voertuig met de verdachten rijden op de snelweg A7. De inzittenden zijn bij de afrit op de A7 bij Gorredijk aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Inbeslagneming
Het voertuig, waarin de verdachten zaten, is in beslag genomen. Het is niet bekend of er goederen zijn weggenomen uit de loods. De politie doet nader onderzoek.

Politie.nl