Posts Tagged ‘franekeradeel’

Vijf nieuwe Bibliotheken op School geopend in Noordwest-Fryslân

vrijdag, oktober 7th, 2016

Alle christelijke scholen in Franekeradeel, Menameradiel en Harlingen zetten in op leesplezier

HARLINGEN – Tijdens de Kinderboekenweek opent Bibliotheken Noord Fryslân en vijf scholen van onderwijskoepel CBO-NWF een Bibliotheek op school. Daarmee zijn alle dertien scholen van CBO-NWF voorzien van boeken, kasten en een zelfbedieningsapparaat. Kinderen hebben daardoor de hele dag direct toegang tot een mooie, actuele collectie jeugdboeken. Die ze op school, maar natuurlijk ook thuis kunnen lezen. Met de Bibliotheek op school willen bibliotheek en het onderwijs het lezen stimuleren, want wie meer leest, kent meer woorden én haalt hogere cito-scores.

In Noord-Fryslân zijn straks 31 Bibliotheken op school, allemaal voorzien van boeken en een zelfbedieningsapparaat. Op elke school is bovendien een leescoördinator opgeleid. De resultaten worden structureel gemeten en inzichtelijk gemaakt zodat daarop kan worden ingespeeld. Ook de leesconsulenten van de Bibliotheek komen regelmatig naar de scholen toe. Zij motiveren kinderen meer te lezen en stimuleren het plezier in lezen.

De bewezen effecten van vrij lezen

Plezier in lezen is belangrijk, want wie lezen leuk vindt, leest meer. Bovendien heeft vrij lezen een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Vrij-lezenprogramma’s, die langer dan een jaar duren, leiden bijna zonder uitzondering tot hogere citoscores op begrijpend lezen. Bibliotheek en school tekenen een contract voor een periode van drie jaar.

Feestelijke opening op Prins Johan Friso school

Op de Prins Johan Friso school in Harlingen zijn de kinderen druk het boekenbeestenlied aan het instuderen. Dit brengen ze -vergezeld van een libdub, en verkleed- ten gehore tijdens de opening op woensdag 12 oktober. De directies van de school en de Bibliotheek verrichten samen de openingshandeling.

Nieuw wijkteam Patyna actief in Franekeradeel

maandag, september 5th, 2016

FRANEKER – Met de komst van het nieuwe wijkteam van zorgorganisatie Patyna worden alle ouderen in Franeker bediend. Het team zal thuiszorg leveren aan zelfstandig wonende ouderen. Ook zijn speciale activiteiten ontwikkeld, waar ouderen naartoe kunnen gaan. Het team bestaat uit ruim dertig medewerkers.

‘Het is belangrijk dat ouderen de mensen kennen die hen bezoeken. Daarom hebben we kleine deelteams. Zo wordt de herkenbaarheid vergroot’, vertelt wijkteamleider Rinkje Miedema van Patyna. In het verleden was een deel van het team actief in de ouderencentra Saxenstate en Froonacker, nu wordt dat veel verder uitgebreid. ‘We hebben al veel ervaring in thuiszorg en we signaleren een grote behoefte in de wijken van Franeker en daarbuiten.’

Als de verzorgenden in de wijken signaleren dat een oudere behoefte heeft aan sociaal contact, dan verwijzen zij door naar de activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen. Deze activiteiten vinden plaats in het centrum van Franeker, namelijk in woonzorgcentrum Botniahuis, ook onderdeel van Patyna. ‘Daar hebben we prachtige ruimtes voor activiteiten, zoals biljarten, spelletjes of bloemschikken. Ook organiseren we buitenactiviteiten. Als we zien dat in de rest van Franekeradeel ook behoefte is aan meer activiteiten, dan gaan we dat organiseren. De eerste contacten zijn er al, in woonzorgcentrum Martenahiem in Tzum.’

Tijdens de agrarische dagen in Franeker (14 t/m 18 september) zijn medewerkers van het Wijkteam Patyna te vinden in het zogenaamde ‘zorgstraatje’. Zij kunnen alles vertellen over het wijkteam en de ouderenactiviteiten.

Uitnodiging “Hitzum op het bord”

dinsdag, juni 7th, 2016

presentatie drie informatieborden op 17 juni om 16.00 uur

Hitzum is een klein maar actief dorp met ongeveer 250 inwoners. Het is één van de oudste terpdorpen van de gemeente Franekeradeel, waarvan de bewoning dateert vanaf het begin van onze jaartelling. Hoewel het huidige aantal inwoners in vergelijking met andere dorpen uit de regio klein is, wordt er met veel vrijwilligers hard gewerkt aan de leefbaarheid. Zo werd onlangs de verbouwing van het dorpshuis afgerond. Een project waarbij de verouderde kaatskantine werd afgebroken om plaats te maken voor een aan het dorpshuis gekoppelde nieuwbouw. Het bijna energieneutrale dorpshuis is daarbij voor de toekomst weer een prima onderkomen voor de kleine twintig verenigingen die het dorp telt. Voorafgaand aan deze verbouwing, waaraan tientallen vrijwilligers vele uren hebben bijgedragen, was er de realisatie van een omvangrijk leefbaarheid‐verbeterings-project in het dorp, waarbij ondermeer de speeltuin werd uitgebreid en gemoderniseerd en een aanlegsteiger werd gerealiseerd. Verbeteringen vanuit het plan Dorpsvisie 2020.

Een drietal informatie‐borden was het laatste onderdeel van dit omvangrijke project. Borden die op drie locaties in het dorp, de bewoners en bezoekers algemene maar ook bijzondere informatie kunnen geven over Hitzum. Onder supervisie van Dorpsbelang werd begin 2015 een werkgroep samengesteld bestaande uit zes Hitzumers. Er werd uitgebreid nagedacht over de vormgeving en over de onderwerpen die beslist op een bord vermeld moesten worden. Een deel van de informatie en fotomateriaal was beschikbaar uit het archief van een boek dat in 2000 over Hitzum was gemaakt. Foto’s uit het boek maar ook recenter materiaal is inmiddels ondergebracht bij www.dorpsarchieven.nl. Ook ging de werkgroep op exclusief bezoek bij de archivaris van Tresoar die tekst en uitleg gaf over het opdiepen van nijsgjirrichheden. Moodboards werden er ontworpen en met een dummy‐bord op ware grootte werden op drie locaties in het dorp foto’s gemaakt.

Voor het verder uitwerken van alle informatie werd de werkgroep in tweetallen verdeeld, die elk een bord kregen toegewezen. Daarbij kregen de borden aan de Hoofdweg meer algemene onderwerpen en het bord bij de aanlegsteiger meer onderwerpen uit de natuur. In januari 2016 waren de werkzaamheden zover gevorderd dat de werkgroep zich kon inschrijven om in aanmerking te komen voor de “Kern Met Pit subsidie”. De presentatie was gelukkig voldoende voor een eerste toekenning. Voorwaarde voor de uiteindelijke subsidie is wel dat het project binnen een jaar gerealiseerd moet worden. Een meevaller die echter een tussentijdse tegenvaller moet gaan compenseren, want na klic‐controle van de drie bordenlocaties door gemeente medewerkers bleek dat het plaatsen van niet volgens onze eerste plannen kon plaatsvinden. Door de aanwezige kabels en leidingen kon er niet dieper dan 70 cm. gegraven worden. Maar met een aangepaste bouwtekening en een nieuwe begroting werd de gemeentelijke vergunning toch nog op tijd aangevraagd. De uiteindelijke ontwerpen voor de bedrukkingen werden voorgelegd aan de leden van Dorpsbelang Hitzum, die als opdrachtgever eindverantwoordelijk is. In de tweede week van mei kon op diverse punten de voorbereiding afgevinkt worden. De correcties in teksten waren uitgevoerd en de bouwvergunning‐procedure afgerond. Daarmee kon de werkgroep zich richten op zijn laatste taak, het organiseren van een feestelijke onthulling waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Wij zien uw bezoek graag tegemoet op 17 juni om 16.00 uur in Us Doarpshûs, Kerkbuurt 4 te Hitzum.

Met hartelijke groeten, Pieter Gerbenzon

Dorpsbelang Hitzum

p/a Kerkbuurt 4, 8805 TH Hitzum

Fuiken in beslag genomen bij visserijwetcontrole

woensdag, oktober 7th, 2015

MIDLUM/FRANEKERADEEL – Bij een controle bij het water aan de Blynsewei heeft de politie afgelopen maandag tien fuiken in beslag genomen.

Op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) namen agenten een kijkje omdat er daar in de omgeving zou worden gevist met fuiken. Een 79-jarige man uit de gemeente Leeuwarden was inderdaad aan het vissen met acht palingfuiken zonder schriftelijke toestemming. De man bekende naast de acht fuiken nog twee fuiken te hebben. Hij deed er vrijwillig afstand. De twee levende palingen in het leefnet werden weer in het water losgelaten. De man krijgt een bekeuring.

Gezamenlijke actie
Ook werden vorige week vrijdag tijdens een gezamenlijke actie van de politie en Sportvisserij Fryslan een grote hoeveelheid fuiken en visserijbenodigdheden in beslag genomen bij de woning van een 50-jarige man uit de gemeente Franekeradeel. Agenten troffen tijdens de controle een aantal tonnen aan in het water. Bij controle bleken de tonnen gevuld te zijn met paling en wolhandkrabben. Op het erf werden in het totaal 47 fuiken, enkele honderden meters staandnet, een hoeveelheid dobbers, een sleepnet en in totaal ruim 10 kilogram paling en 30 krabben aangetroffen en in beslag genomen. De 50-jarige verdachte werd aangehouden. Hij deed vrijwillig afstand van alle vis en aangetroffen netten. Ook hij krijgt een bekeuring.

Visstroperij
Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. Help mee visstroperij te voorkomen en meld verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk. Meer informatie over visstroperij en het melden daarvan is te vinden op NVWA.

28-jarige man aangehouden voor oplichting

dinsdag, augustus 11th, 2015

FRANEKERADEEL – Het Mensenhandelteam van de politie heeft een 28-jarige inwoner van de gemeente Franekeradeel aangehouden. In eerste instantie gebeurde dat op verdenking van mensenhandel, maar na onderzoek werd duidelijk dat het om oplichting ging.

De 28-jarige maakte gebruik van valse contactadvertenties op het internet. Mannen konden op deze wijze voor seks in contact komen met minderjarige meisjes. Een attente internetgebruiker attendeerde de politie op deze advertenties. Het rechercheteam startte hierop een onderzoek.

In de advertenties op het internet bood de man minderjarige meisjes voor prostitutie aan. Meerdere mannen reageerden op deze advertenties en kwam het met deze mannen tot een afspraak. Na betaling kregen deze mannen een willekeurig adres te horen waar ze de meisjes zouden ontmoeten. In werkelijkheid waren er helemaal geen meisjes. Op deze wijze werden de betreffende mannen dan ook opgelicht.

Identiteit
De politie wist na onderzoek de identiteit werd van de verdachte te achterhalen. Hij werd onlangs aangehouden. Na diverse verhoren werd tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Hij is inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Mailwisselingen
Door het onderzoeksteam is veel administratie, waaronder mailwisselingen tussen de verdachte en de potentiële klanten, in beslag genomen. Op deze manier hoopt het team een goed beeld te krijgen van het aantal gedupeerde mannen. Uiteraard doet het team ook onderzoek naar deze “klanten”, omdat die kennelijk doelbewust uit zijn op seks met minderjarigen.

Bijeenkomst bodemdaling 9 april 2015

donderdag, april 2nd, 2015

HARLINGEN – Donderdag 9 april 2015 maakt de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen de resultaten bekend van het onderzoek naar de gevolgen van meer bodemdaling door zoutwinning. Dit vindt plaats tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis It Waed van Sexbierum. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur en is bedoeld voor de betrokken grondeigenaren en – gebruikers en belanghebbenden in de streek.

Extra maatregelen
Omdat de bodem bij de zoutwinningsputten (maximaal) drie centimeter meer daalt dan de verwachte dalingen waarop de maatregelen van het gebiedsplan zijn gebaseerd, zijn extra herstelmaatregelen nodig. De oorzaak hiervan is een verschil in gebruikt kaartmateriaal.

Begin dit jaar werd bekend dat er een verschil zit tussen de kaarten die de zoutwinner Frisia Zout BV gebruikte en de kaarten die de commissie gebruikte voor het voorbereiden van de herstelmaatregelen in het gebied. De afgelopen maanden zijn alle kaarten nauwkeurig bestudeerd om te kijken wanneer deze fout is ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Donderdag 9 april laat de bestuurscommissie dat weten. Ook zoutwinner Frisia is hierbij aanwezig.

Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland

maandag, maart 16th, 2015

mantelzorgdagHARLINGEN – Speciaal voor de mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen en Menameradiel wordt er op woensdag 8 april 2015 van 14.00 tot 17.00 uur een regionale mantelzorgdag georganiseerd. Het thema voor deze dag is: “Verbinden”. Inloop is om 13.30 uur met koffie en thee en om 17.00 uur wordt de middag afgesloten.

Drie transities
Met de start van dit jaar hebben er drie transities binnen het sociale domein plaats gevonden. De WMO is uitgebreid, de Participatiewet is van kracht en we hebben een Jeugdwet gekregen. Iedere gemeente heeft een gebiedsteam of wijkteam, waar we als burger met onze vragen terecht kunnen. Van de mantelzorger wordt verwacht dat ze meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en zelf de regie nemen.

Op de Regionale Mantelzorgdag kunt u zich via informatiestands en workshops laten informeren over praktische zaken zoals : het mantelzorgbeleid van uw gemeente, erfenis en nalatenschap en hoe u als mantelzorger vitaal kunt blijven. Daarnaast is er een muzikale omlijsting en kunt u met elkaar in gesprek gaan. Kortom, de mantelzorgdag is een prima plek om informatie te halen, elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Kom naar de regionale mantelzorgdag, informatief maar ook beregezellig! Locatie: MFC Ons Huis aan de Beuckelaerstraat 2, 9076 DA St. Annaparochie. Opgave is mogelijk tot 1 april 2015

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman De Skûle Welzijn in Franeker 0517-393750 of mail: i.veltman@deskule.nl

Strijd om de regio en halve finale Noordwest Fryslân voorleeskampioen 2015

dinsdag, februari 24th, 2015

BoekenHARLINGEN – Op woensdag 11 maart a.s. om 14.00 organiseert de bibliotheken Noord Fryslân de wedstrijd om het voorleeskampioenschap 2015 van de regio Noord West Fryslân.
De voorleeskampioenen van 19 basisscholen uit Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradeel en Leeuwarderadeel en treden in St. Annaparochie in Ons Huis voor het voetlicht en lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek.

De presentatie van de voorleeswedstrijd wordt verzorgd door Janke Abma en Thea van der Meer. De halve finale wordt gepresenteerd door het theaterbureau “de Frets”.
In de jury zitten José Foyer, Hein Kuiken(wethouder), Sietie Tijsma, Jolanda Lammers (Boekhandel Wever), Jannie Leicht en Lies Bosselaar.

De kinderen zijn tijdens een voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en hebben zich vervolgens aangemeld voor de landelijke wedstrijd. In totaal doen er in Fryslân dit jaar 200 kampioenen mee. Zij strijden eerst binnen de kwartfinales van de 5 bibliotheekorganisaties om een plekje in de halve finale. Vervolgens strijden de winnaars van de kwartfinales in de halve finale om een plek in de provinciale ronde op dinsdag 14 april in Theater de Skâns in Gorredijk.
De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 27 mei a.s. in Utrecht.

De Nationale Voorleesdag is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Stichting CPNB en SIOB. Deze dag wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen.

Alcoholcontrole Harlingen en Franekeradeel

zaterdag, december 13th, 2014

HARLINGEN – De politie heeft vrijdagavond en –nacht in de gemeenten Frankeradeel en Harlingen bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed.

In totaal werden 700 mensen gecontroleerd. De meeste mensen hadden een BOB, want uit de blaastesten bleek dat ‘slechts’ tien van hen te veel hadden gedronken. Na de ademanalysetest kregen zeven van hen een proces-verbaal. De hoogste score was 485 ugl. De overige drie zaten net onder de grens. Voor vijf van de tien wordt een mededeling rijvaardigheid gemaakt voor het CBR.

FNP wil openbaarheid over bodemdaling in Noordwest-Fryslân

vrijdag, november 28th, 2014

FNPHARLINGEN – (Omrop Fryslân) De FNP-Statenfractie wil openbaarheid van alle nieuwe informatie over de bodemdaling in Noordwest-Fryslân. De fractie stelde hier schriftelijke vragen over aan Gedeputeerde Staten. Aanleiding zijn de berichten dat de daling door de gaswinning van Vermilion veel erger en veel langer doorgaan zal dan eerder gedacht werd.

De FNP denkt dat het zonder volledige openbaarheid voor particulieren onmogelijk is om de schade te claimen. Volgens de fractie gaat het meeste geld in het zogenaamde Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel-Harlingen naar het Wetterskip.