Harlingen samen met Franekeradeel, Littenseradeel, Menaldumadeel en het Bildt

.

21 mei 2012

Geef een reactie